Kontakta oss: info@legalfriend.se

Göra tillägg till eller återkalla testamente

Om du har skrivit ett testamente och vill ändra något i detta så kan finns det två alternativ, antingen gör du ett helt nytt testamente eller så gör du ett tillägg till det gamla testamentet. Om du vill ändra testamentet så måste du göra som på samma sätt som när du skrev testamentet och du behöver på samma sätt ha två vittnen som bevittnar ändringen. Om du ångrar dig eller helt enkelt vill att allt ska återgå till den legala arvsordningen kan du återkalla testamentet. Det finns olika sätt att göra det på, det enklaste är att du skriver ett nytt testamente, men du kan även förstöra själva testamentshandlingen, det vill säga papperet som innehåller själva testamentet.

Ändring till ett testamente

Om du vill göra en ändring, eller tillägg, till ett befintligt testamente så måste ändringen eller tillägget göras på samma sätt som då testamentet upprättades. En ändring eller tillägg till ett befintligt testamente kallas kodicill. Det är bra om det är tydligt att det rör sig just om ett tillägg till det tidigare testamentet. Om det inte framgår tydligt kan det innebära att det nya testamentet, tillägget, ersätter det gamla.

Eftersom ändringen eller tillägget måste ske på samma sätt som när ett helt nytt testamente upprättas finns det många formkrav för att det ska bli giltigt. Ändringen eller tillägget måste göras skriftligen. Du måste dessutom kalla två vittnen som bevittnar ändringen i testamentet. Dessa vittnen ska skriva under och bevittna ändring på samma sätt som när man upprättar ett vanligt testamente.

Läs alla formella krav som måste uppfyllas för att ett testamente ska vara giltigt här. Du måste uppfylla alla dessa krav även när du gör ett tillägg eller ändring till ditt testamente. Annars är ändringen ogiltig.

Återkallelse av ett testamente

Om du vill ta tillbaka allt som står i testamentet och återgå till att alla dina saker och din egendom ska fördelas på det sätt som framgår av lagen, den legala arvsordningen så kan du återkalla ditt testamente. En återkallelse av ett testamente behöver inte uppfylla samma formella krav som ställs för att upprätta eller göra tillägg till ett testamente.

Ett testamente kan återkallas genom att du:

  • Skriver ett nytt testamente
  • Helt förstör det gamla testamentet
  • På något sätt otvetydigt gör klart att testamentet inte längre innehåller din yttersta vilja

Om du vill återkalla testamentet genom att skriva ett nytt testamente så måste du i det nya testamentet skriva antingen vad som i stället ska gälla, till exempel att all din egendom ska fördelas i enlighet med den legala arvsordningen i ärvdabalken, eller att det gamla testamentet upphävs i sin helhet.

Det finns även situationer när det nya testamentet kan anses vara en återkallelse av ett tidigare testamente. Det kan ske om det nya testamentet av någon anledning visar sig vara ogiltigt.

§ 5, 10 kap, ärvdabalken

5 §   Har testator i den ordning som gäller för testamentes upprättande återkallat sitt förordnande eller har han förstört testamentshandlingen eller eljest otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja, är förordnandet utan verkan.

Utfästelse att ej återkalla testamente är icke bindande.