Kontakta oss: info@legalfriend.se

Formkrav för testamente

Ett testamente är en väldigt viktig handling och som även kan avse betydande belopp eller väldigt omfattande egendom. Det är därför väldigt viktigt att allt går rätt till när ett testamente upprättas och det finns rätt många regler och formella krav som måste uppfyllas för att ett testamente ska bli giltigt. Vi går här igenom dessa regler och krav så att du kan vara säker på att du tagit hänsyn till allt om du vill upprätta ett testamente.

Kortfattat kan man säga att ett testamente har följande formella krav för att det ska vara giltigt, läs mer om dessa krav och punkter under punktlistan:

  • Testamentet måste vara skriftligt
  • Det ska bevittnas av två behöriga personer
  • Testamentet ska undertecknas av dig och de två vittnena
  • Vittnena måste vara närvarande samtidigt när du skriver under ditt testamente
  • Vittnena måste veta att det är ett testamente de bevittnar
  • Vittnena får inte vara släkt med dig eller vara mottagare av något i testamentet

Testamentet måste vara skriftligt

För att ett testamente ska vara giltigt måste det vara skriftligt. Det finns inget undantag från den här regeln utan testamentet är ogiltigt om det inte är skriftligt. Du måste även skriva under testamentet för att det ska vara giltigt. Det är alltid bra att även skriva datumet i samband med signaturen för det är alltid det senaste testamentet som är giltigt.

Testamentet måste bevittnas

Som du kan se ovan i punktlistan finns det många regler kring att ett testamente måste bevittnas på rätt sätt för att det ska vara giltigt. Att ett testamente bevittnas av två vittnen innebär att två olika personer är närvarande samtidigt som du färdigställer testamentet och ser när du skriver under det. Det är viktigt att de befinner sig fysiskt på plats när de vittnar. De ska sedan skriva under att de bevittnat att du upprättat testamentet. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet men de måste veta att det är ditt testamente som de bevittnar.

Vem kan vara vittne?

Det finns ganska många krav på vilka som kan vara vittnen. De huvudsakliga är att ett vittne måste vara över 15 år och får inte heller lida av någon psykisk störning som gör att vittnet inte förstår vad det innebär att bevittna ett testamente.

Vittnet får inte heller vara släkt till dig. Din sambo, make, syskon, barn eller föräldrar kan alltså inte vara vittnen till testamentet. Svåger eller svägerska, barnbarn eller mor/far-föräldrar är inte heller vittnen som godkänns. För att vara helt säker är det alltså bäst att ta en helt utomstående person.

Vittnet får inte heller vara mottagare av någon sak eller någon egendom i testamentet. Anledningen till detta är för att vittnet då kan ha något slags egenintresse i att vittna och det blir då inte trovärdigt. Det är även rekommenderat att vittnena skriver ner uppgifter så att de kan identifieras om det skulle behöva bli aktuellt. I lagen rekommenderas det att vittnena skriver ner sin adress, sitt yrke och övriga uppgifter som skulle kunna vara av betydelse för testamentets giltighet. Det är även bra att skriva vilket datum som vittnena skrev under testamentet.

Om testamentet inte bevittnas på ett korrekt sätt innebär det att hela testamentet är ogiltigt.