Kontakta oss: info@legalfriend.se

Testamente – vad är det?

Ett testamente är ett dokument där du har skrivit hur du vill att de saker och den egendom du lämnar efter dig ska fördelas till olika personer, det vill säga till de personer som du vill ska ärva dig. Om man inte har ett testamente finns det en lag, ärvdabalken, som bestämmer vilka personer som ska ärva den egendom du lämnar efter dig och hur denna ska delas mellan de här personerna, normalt de släktingar som står dig närmast. Om du vill ändra på den här ordningen och bestämma själv vem som ska få vad måste du ha ett testamente.

Om du inte har ett testamente delas din egendom alltså upp enligt de regler och den ordning som framgår av lagen ärvdabalken. Det kallas för den legala arvsordningen eller bara arvsordningen. Läs mer om vad som gäller enligt den här.

Kortfattat kan man säga att det är dina släktingar i upp eller nedstigande led som ärver din egendom enligt arvsordningen. Det vill säga din make/maka, dina barn, barnbarn eller dina föräldrar eller syskon. Om du inte har några barn eller några släktingar som är arvtagare så tillfaller dina saker och din egendom slutligen Allmänna Arvsfonden.

Behöver du ett testamente?

Om du inte tycker att det blir bra att den egendom du lämnar efter dig fördelas i enlighet med den legala arvsordningen så behöver du ett testamente. Det är det korta svaret på den frågan, nämligen eftersom att det är det enda sättet du kan ändra eller påverka vilka som ska få dina saker och din egendom. Vi rekommenderar att du går igenom hur din egendom skulle fördelas enligt den legala arvsordningen. Det räcker nämligen att du sedan i ett testamente lägger till de ändringar från arvsordningen du vill göra. Du behöver inte skriva hur precis varenda sak ska fördelas. Till exempel kan det vara så att du vill att din son Egon ska få en särskild tavla som han alltid gillat väldigt mycket, men att det sedan i övrigt passar utmärkt att egendomen fördelas enligt arvsordningen. Då räcker det att i ett testamente ta upp tavlan som Egon ska få och sedan ange att resterande egendom ska fördelas i enlighet med den legala arvsordningen.

Det finns fler anledningar till att det är bra att upprätta ett testamente. Utöver exemplet ovan att du vill en särskild person ska ha en sak eller viss egendom så kan det röra sig om följande.

  • Om din sambo ska ärva dig. Om ni inte är gifta är det dina barn som ärver egendomen framför din sambo. Om du saknar barn är det därefter dina föräldrar som ärver dig. Med ett testamente kan du ge din sambo din egendom.
  • Tvärtom kanske du vill att dina barn ska få sitt arv direkt och inte först när din make också dör. Då måste du skriva det i ett testamente, annars får din make all din egendom först.
  • Det är även vanligt att du vill ge pengar eller egendom till dina barn, men att de inte ska få tillgång till dem förrän vid en viss ålder. Då måste du ange detta i ett testamente.
  • Om du vill skänka pengar eller viss egendom till välgörande ändamål eller någon liknande organisation där du känner att din egendom skulle göra nytta.
  • Det kan finnas andra regler eller önskemål som du känner att du vill ska gälla för egendomen du lämnar efter dig, exempelvis att den ska vara enskild egendom, så att om du lämnar något till din son, som är gift, då får inte hans hustru del av hälften av det din son ärvde av dig om de skulle skilja sig.
  • Du kanske vill att den som ärver en sak av dig inte ska äga den saken, utan endast har rätt att använda den. Till exempel kanske du har en lägenhet som du vill att din make ska äga, men att dina barn ska har rätt att nyttja lägenheten. Du kan också välja att viss avkastning ska tillfalla en person, men inte pengarna i sig, till exempel ränta om du har en summa pengar placerad någonstans.

Läs mer om vilket innehåll ett testamente kan ha här.

Viktiga regler för testamente

Det finns många regler som du måste ta hänsyn till om du vill upprätta ett testamente. Det finns krav på dig som ska upprätta testamentet och även de som du vill ska ärva dina saker, läs mer om dessa här. Det finns även många formella krav som du måste beakta när du upprättar testamentet, läs mer om dessa här. Om du inte har tagit hänsyn till de här kraven blir testamentet ogiltigt.