Kontakta oss: info@legalfriend.se

Kan jag skriva ett testamente?

Det finns även regler om vilka som kan skriva ett testamente. Kort kan sägas att alla som har rättshandlingsförmåga kan skriva ett testamente. Det betyder att du kan ingå avtal och är ansvarig för de handlingar du gör. Utgångspunkten är att alla fysiska personer som är över 18 år har rättshandlingsförmåga. Om du har en psykisk störning, eller är minderårig kan du alltså inte upprätta ett testamente. Det är även bara du själv som kan bestämma vad som ska stå i testamentet, det går inte att be ett ombud eller en förvaltare att bestämma vad som ska stå i testamentet. Det är också viktigt att det sker av egen fri vilja. Ett testamente som är skrivet under tvång eller om någon annan bestämt innehållet är ogiltigt.

Om du är över 18 år och har rättshandlingsförmåga kan du alltså upprätta ett testamente. Det är väldigt viktigt att det bara är du som bestämmer vad som ska stå i testamentet. Du kan alltså inte be att någon annan ska skriva ett testamente åt dig. Varken ombud eller förvaltare kan göra detta utan det måste vara du själv som bestämmer vad som står i testamentet.

Det är också viktigt att du ser till att uppfylla de formella kraven på testamente, det måste exempelvis vara skriftligt och bevittnat av två personer. Läs mer om dessa krav här. Vi går nedan igenom vad som gäller om du är under 18 år eller om du lider av en psykisk störning.

Underårig – Under 18 år

Om du är under 18 år gammal kan du inte upprätta ett testamente. Det spelar ingen roll om du fått hjälp av dina föräldrar eller någon annan. Eftersom det bara är du själv som kan bestämma innehållet och det krävs att du är över 18 år är testamentet ogiltigt. Om du har skrivit ett testamente innan du fyllde 18, och sedan vill att det ska vara giltigt, måste du skriva ett nytt testamente och se till att det går rätt till för att det ska bli giltigt.

Under 18 år men över 16 år

Avseende vissa saker och viss egendom kan kan personer som är under 18 år men över 16 år ha rätt att skriva testamente. Det gäller sådan egendom som 16-åringen fått genom att självständigt ha arbetat och även avkastning såsom ränta på sådana pengar. Om 16-åringen köpt något för pengarna som hen själv tjänat in kan även den saken som köpts ingå i ett testamente. Detta är undantag till huvudregeln och det gäller att verkligen kolla upp vilken egendom du kan bestämma över i ett testamente om du är under 18 år men över 16 år och vill upprätta ett testamente över detta.

Psykisk störning eller andra tillstånd

Om du lider av en psykisk störning kan det vara så att du inte har rätt att upprätta ett testamente. Det kan vara så att du inte har rätt att skriva testamente trots att du kan ingå vissa andra avtal eller motsvarande. Om den psykiska störningen inverkar på vad du skriver i testamentet eller att du vill skriva ett testamente är det ogiltigt.

Det kan även vara så att det i efterhand kan ifrågasättas om du på grund av tillstånd genom sjukdom blivit påverkad av någon att skriva ditt testamente samt vad du har skrivit däri. Om du tror det kan finnas risk för det kan det vara bra att ta kontakt med en läkare som upprättar ett läkarintyg i samband med att du skriver testamentet. Det kan vid en sådan situation även vara bra att samtidigt ta kontakt med en advokat som skriver testamentet och ser till att allt går rätt till och tar hand om det praktiska.