Kontakta oss: info@legalfriend.se

Såhär klandrar du ett testamente

Om du är övertygad om att upprättandet av ett testamente gått till på ett felaktigt sätt och har bevisning för att det gått till som du påstår måste du göra något som kallas att klandra testamentet för att det ska förklaras ogiltigt. Klander av testamente sker i domstol och går till på det sättet att du skriver ett dokument till domstolen med en begäran om att testamentet ska klandras. Domstolen prövar sedan om du har rätt och kan då förklara hela eller delar av testamentet ogiltigt. Om de inte tycker att du har rätt eller har bevisat att det gått till som du påstår kommer de ogilla din begäran om klander. Det innebär att testamentet gäller i sin helhet precis som tidigare.

Tidsfrist för arvingar

Om du är en arvinge som enligt lagen har rätt till arv från personen som nu har avlidit och vill klandra ett testamente som du menar inte upprättats på rätt sätt måste du göra detta inom sex månader från det att du tog emot testamentet och kunde läsa det. Om du inte gör det inom sex månader förlorar du möjligheten att klandra testamentet.

Om du är testamentstagare, det vill säga om du har rätt att ärva något enligt vad som står i testamentet men ändå anser att det gått till på något felaktigt sätt när det upprättades finns det ingen tidsfrist för dig att klandra testamentet. Du kan göra det när i tiden som du vill med andra ord.

Ansökan om klander av testamente

Om du vill klandra ett testamente ska du alltså ge in en ansökan om klander av testamente. Det är ett dokument som du skriver själv där du anger vems testamente det rör sig om, att du vill klandra hela eller delar av testamentet samt på vilken grund du menar att det är ogiltigt. Läs mer om på vilka grunder ett testamente kan vara ogiltigt här. Efter att du skrivit detta är det bra att försöka utveckla och redogöra för vad som hänt så tydligt och ingående som möjligt. Sen ska du även ange den bevisning du har som visar att det gått till på det sätt som du beskrivit. Det kan vara både personer som varit med och bevittnat testamentet som du kan ange som muntlig bevisning, det vill säga att de ska vittna i domstolen att det gått till på det sättet, men det kan även vara skriftlig bevisning, det vill säga olika dokument och handlingar som visar att det du påstår stämmer.

Sen ska detta skickas in till domstolen som är den tingsrätt som finns där den avlidne var bosatt och hade sin folkbokföringsadress. Klicka här för att hitta vilken domstol du ska skicka ansökan om klander till.

Hela eller delar av testamentet kan bli ogiltigt

Om domstolen tycker att du bevisat att det gått till som du säger och det i sig är en giltig grund till att testamentet upprättats på felaktigt sätt kommer domstolen att förklara att hela eller en del av testamentet är ogiltigt. Domstolen kan komma fram till att hela testamentet är ogiltigt även om du kanske bara begärt att en del av det ska ogiltigförklaras, till exempel om domstolen kommer fram till att testamentet är förfalskat.

Det kan även bli så att domstolen bara förklarar en del av testamentet ogiltigt, de övriga delarna gäller då oförändrade.

Är du en bröstarvinge? Då ska du inte klandra

En bröstarvinge är ett barn till den som avlidit i rakt nedstigande led. Även barnbarn eller barnbarnsbarn kan vara bröstarvingar. Om du anser att testamentet som du precis fått del av tar i från dig en del av det som du har rätt att få enligt lag, den så kallade laglotten, kan du istället begära att testamentet ska jämkas. Läs om hur det går till här.