Kontakta oss: info@legalfriend.se
Framtidsfullmakt online på LegalFriend

Framtidsfullmakt

895 kr
 • Skräddarsytt för dig
 • Erfaren jurist granskar
 • Fast pris & nöjdhetsgaranti

1

Svara på några frågor

Skuldebrev, skuldebrev mall

Svara på frågorna i vårt avtalsformulär. Betala tryggt och smidigt med kort.

2

Upprättning och granskning

Ditt avtal upprättas utifrån dina svar i en mall. En erfaren jurist granskar avtalet. Om juristen har fler frågor, blir du kontaktad genom e-post.

3

Ditt avtal levereras

Avtalet skickas till dig bifogat via e-post.

Allt klart!

bodelningsavtal bodelningsavta sambo, bodelningsavtal gift, bodelningsavtal mall

Nu kan du vara säker på att du har ett juridiskt korrekt avtal granskat av en jurist.

framtidsfullmakt, framtidsfullmakt mall

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt där du utser en, eller flera, personer som från en framtida tidpunkt ska ha rätt att ta hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter.

En framtidsfullmakt börjar gälla vid en framtida tidpunkt, nämligen den den dag du som som har lämnat fullmakten inte längre själv kan ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller.

En framtidsfullmakt är ett bra alternativ till en god man eller förvaltare, men istället har du rätt att själv bestämma vem som ska hjälpa dig.

Vanliga frågor om framtidsfullmakt

 • Vilka är kraven på framtidsfullmakt för att den ska vara giltig?

  Det finns flera olika krav på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig. Det är viktigt att kraven uppfylls, annars är inte fullmakten giltig. Framtidsfullmakten måste uppfylla följande:

  Den som utfärdar framtidsfullmakten måste vara minst 18 år gammal

  Framtidsfullmakten måste vara skriftlig

  Det ska tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt

  Det ska tydligt framgå vem, eller vilka, som är fullmaktshavare

  Framtidsfullmaktens omfattning, samt övriga villkor, ska tydligt framgå

  Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer

  Du kan läsa mer om vilka krav som ställs på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig här.

 • När behövs en framtidsfullmakt?

  En framtidsfullmakt behövs när du vill ge någon rätt att göra någonting i ditt namn. I framtidsfullmakten så bestämmer du vem som ska ha rätt att besluta åt dig när du inte längre kan p.g.a. sjukdom eller allmänt försämrat hälsotillstånd.

 • Kan framtidsfullmakten omfatta försäljning av bostad?

  Ja, med en framtidsfullmakt kan du bestämma att framtidsfullmakten även ska omfatta en försäljning av en bostad. Tidigare har det krävts en god man för att kunna sälja en bostad. Men med en framtidsfullmakt - där det uttryckligen anges att bostadsförsäljning ingår - kan du istället sköta det med en framtidsfullmakt, och exempelvis utse någon inom familjen att hjälpa dig.

 • Vad kan en framtidsfullmakt reglera?

  Det är den personen som ger ut framtidsfullmakten, alltså fullmaktsgivaren, som helt och hållet själv bestämmer vad framtidsfullmakten ska innehålla. En framtidsfullmakt kan reglera personliga saker, så som att sörja för fullmaktsgivarens person eller att reglera exempelvis att fullmaktshavaren ska få betala räkningar, hyra eller hantering av bankärenden. Framtidsfullmakten får dock inte enligt lag avse medicinsk vård. Du kan läsa mer om vad en framtidsfullmakt kan reglera här.

 • När slutar en framtidsfullmakt att gälla?

  En framtidsfullmakt kan alltid återkallas av den som gett ut framtidsfullmakten. Det följer av lag. Överförmyndaren kan också besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis ska upphöra eller inskränkas om fullmaktshavaren inte tar till vara på fullmaktsgivarens intressen. En framtidsfullmakt slutar också att upphöra om godmanskap eller förvaltarskap anordnas för fullmaktsgivaren. Det finns även ytterligare en möjlighet att avsluta en framtidsfullmakt och det är om fullmaktsgivaren har utsett en granskare som har möjlighet att återkalla framtidsfullmakten. Du kan läsa mer om när en framtidsfullmakt upphör här.

 • När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

  Fullmaktshavaren (den som är utsedd att hjälpa fullmaktsgivaren) avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft. Framtidsfullmakten ska träda i kraft - börja gälla - vid den tidpunkt då fullmaktsgivaren (den person som utfärdat fullmakten) är i ett tillstånd att inte kunna hantera sina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller annat försvagat hälsotillstånd. Du kan läsa mer om när en framtidsfullmakt börjar att gälla här.

 • Vilket ansvar har LegalFriend?

  Vi garanterar att våra avtal är korrekta och vi har en fulltäckande ansvarsförsäkring. Vi tar ansvar för att den information du ger oss leder till ett avtal som är korrekt enligt samtliga tillämpliga rättskällor – lag, förarbeten, rättspraxis m.m. Eventuell felaktig rådgivning från våra jurister tar vi också ansvar för. Du ansvarar dock själv för att den information du ger oss är korrekt.

 • Kan jag komma i kontakt med en jurist innan jag skriver avtalet?

  Självklart kan du det. Våra jurister finns tillgängliga genom e-post för att besvara dina frågor eller funderingar - så tveka inte att höra av dig till oss.

 • Hur funkar nöjdhetsgarantin?

  Vi på LegalFriend erbjuder våra kunder en nöjdhetsgaranti vid köp av avtal. Denna garanti säkerställer att du som kund ska bli nöjd med ditt köp. För att nöjdhetsgarantin ska gälla behöver du först maila till oss på info@legalfriend.se Därefter försöker en jurist på LegalFriend tillsammans med dig som kund lösa eventuella fel som har inträffat. Är inte felen lösta genom samförstånd kan du som kund inom (20) dagar från köp maila till oss på info@legalfriend.se och och begära en fullständig återbetalning.

 • Hur betalar jag?

  Du betalar alltid säkert på LegalFriend med kredit/bankkort från Mastercard eller Visa.

 • Är det säkert att upprätta avtal hos LegalFriend?

  Vi som jobbar på LegalFriend har lång erfarenhet av juridik. Alla våra jurister har en juristexamen (jur. kand) och är tingsmeriterade i tingsrätt. Vi är alltså väl medvetna om vikten av säkerhet och diskretion vid avtalsskrivande. För oss på LegalFriend är din trygghet en prioritet. Vi tillämpar alltid tystnadsplikt för samtliga av våra kunder och lämnar aldrig ut kunduppgifter till obehöriga. Du kan läsa mer om säkerhet och integritet samt hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

  För oss är det mycket viktigt att du som kund känner dig trygg och bekväm med det avtal du valt att upprätta. Våra kunder är det viktigaste vi har, därför har vi alltid stor respekt för dig och din situation. Om du är osäker på något är du alltid välkommen att kontakta oss, vi svarar snabbt på dina frågor!

 • Måste jag skriva avtalet online?

  För tillfället erbjudet vi endast avtal online. Om det behövs ytterligare information kontakter vi dig via e-post.

 • Ändringar i mitt avtal efter att jag köpt det?

  Har du färdigställt ditt avtal och kommer på att du behöver göra ändringar i efterhand går det alldeles utmärkt. Du har alltid kostnadsfri ändringsrätt i 14 dagar. Hör av dig till info@legalfriend.se så ordnar vi det.

 • Vad är skillnaden med andra avtalstjänster online?

  Hos oss på LegalFriend är det alltid en erfaren jurist med juristexamen och som har erfarenhet från domstol som slutligt granskar ditt avtal. Samma jurist finns dessutom med dig hela vägen efter att du fått ditt avtal och svarar på eventuella frågor. Allt för att du som kund ska vara nöjd.

  Många andra aktörer som erbjuder juridik online använder sig av automatiska script som skickar ut avtalen direkt efter betalning. Oftast finns det heller ingen jurist som granskar avtalet, eller som arbetar på bolaget.

  Om ett avtal inte lever upp till formkraven är avtalet att betrakta som ogiltigt och i vissa fall kan det räcka med att en mening är felformulerad. Därför säkerställer alltid en jurist ett juridiskt korrekt avtal som därmed minskar riskerna för eventuella framtida tvister.

Framtidsfullmakt online på LegalFriend

Skräddarsydda avtal
Alltid granskat och kvalitetssäkrat av jurist

Gåvobrev online på LegalFriend

Fast pris
Alltid fast pris på alla avtal. Ändringar i efterhand är kostnadsfria

LegalFriend jurist online du kan lita på

Nöjdhetsgaranti
Alltid hundra procent nöjd, annars får du pengarna tillbaka

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Du betalar tryggt med Klarna i sista steget.

895 kr

Börja här