Kontakta oss: info@legalfriend.se

Vad är ett inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är ett testamente som upprättats gemensamt av två eller flera personer tillsammans och styr vad som ska hända med er egendom när en eller flera av er dör. Det vanligaste är att ett inbördes testamente gäller två personer och att det både behandlar vad som händer när den första personen dör och därefter när båda personerna dör. Det är bra med ett inbördes testamente om ni är två personer som vill säkerställa att ni ärver varandra om den andre personen skulle dö, oavsett vilka barn som kan tänkas finnas från tidigare relationer eller äktenskap. När båda sedan dör kan ni även då styra vad som ska hända med hela den återstående egendomen.

Ett inbördes testamente är alltså ett testamente som upprättas gemensamt av två eller flera personer. Vanligast är att man i ett inbördes testamente kommer överens om vad som ska hända med era saker och vem som ska få den först när den första av er dör och sen när båda av er har avlidit. Det är också bra om ni kan bestämma vad som skulle hända med era saker och er egendom om båda av er skulle dö samtidigt. Detta kan annars ge upphov till situationer som är svåra att räkna med och då kanske er egendom inte fördelas som ni har tänkt er.

Eftersom sambor inte har legal arvsrätt efter varandra, så är det viktigt att ni upprättar ett testamente som säger att egendomen ska tillfalla sambon om ni vill att så ska ske. I ett inbördes testamente kan ni då skriva att oavsett vem som dör först ska den andre av er få egendomen. Det är inte bara sambos som bör fundera på ett inbördes testamente. Även om makar ärver varandra enligt arvsordningen ärver maken bara egendomen med fri förfoganderätt, vilket innebär att du kan använda och förvalta egendomen så som att du vore ägare, men du får inte testamentera bort den och när du dör är det din ursprunglige partners barn eller motsvarande enligt arvsordningen som får egendomen.

Oavsett om ni är sambos eller gifta är det därför viktigt att ni funderar igenom och bestämmer om den som ska ärva ska få fri äganderätt eller fri förfoganderätt. Ett inbördes testamente där den sist levande sambon får all egendom med full äganderätt innebär alltså att all egendom som ni gemensamt haft och ägt hamnar hos de barn eller föräldrar till den sist levande personen. Det kanske inte heller är önskvärt och det kan ni då reglera i ett inbördes testamente. Så att det blir precis så som ni vill ha det. Du kan läsa mer om arv här.

Fler än två personer

Ett inbördes testamente kan även upprättas av fler än två personer. Det kan till exempel ske om ni är flera som lever i en relation än två personer och vill säkerställa att ni ska ärva varandra med företräde för eventuella barn eller föräldrar. Det kan även vara vänner som vill ärva varandra framför någon av era barn eller föräldrar.

Anledningar till ett inbördes testamente

  • Om ni är sambos ärver ni som utgångspunkt inte varandra.
  • Om båda skulle dö samtidigt kan det vara svårt att förutse vem som får ärva vad.
  • Om någon av er har barn sedan tidigare med en annan person kan det uppstå situationer som inte är praktiska eller då egendom som den som är kvarlevande måste ta hand om tillsammans med den avlidne partnerns tidigare barn.

Ovanstående är några exempel på situationer som kan uppstå om ena personen i en parrelation dör och ni till exempel inte är gifta.