Kontakta oss: info@legalfriend.se

Sambor och samäganderätt

Saker som två sambor köper tillsammans men som inte är samboegendom har samborna samäganderätt till. Det kan exemepelvis vara:

En bil eller

ett fritidshus eller

en kanot eller ett par golfklubbor

Samäganderätt regleras av samäganderättslagen och ingår inte vid en bodelning. Hur stor del var och en äger beror på hur mycket som betalats eller om de har kommit överens om någonting särskilt. Samäganderättslagen är lika för alla, oavsett om man varit sambo eller inte sedan tidigare. Samäganderättslagen omfattar sådana saker som samborna köpt gemensamt och som inte är samboegendom, eller om samborna avtalat att någonting inte ska vara samboegendom genom ett samboavtal.

Samtycke från den andra sambons krävs

Om samborna äger saker med samäganderätt kan den ena sambon inte på egen hand (utan att ha frågat den andra sambon) besluta om att exempelvis sälja sakerna eller saken. Båda samborna måste samtycka till en försäljning av det dem äger tillsammans.

Håll reda på vem som äger vad och hur mycket ni betalt

Under samboförhållandet håller man kanske inte reda på vem som äger vad, men det är viktigt att veta det om en bodelning ska göras. Se till att spara kvitton så ni vet hur mycket ni betalt. Det gäller både för gemensam bostad och bohag och andra saker som faller utanför sambolagen.