Kontakta oss: info@legalfriend.se

Utmätning av sambo

Om du bor ihop med någon som har skulder hos Kronofogden så kan Kronofogden ta och sälja alla saker i ert hem – om inte du kan bevisa att saken eller sakerna tillhör dig.

Om en sambo har skulder hos Kronofogden

Om du är sambo med någon som har skulder hos Kronofogden så anses det som finns i ert gemensamma hem att tillhöra den sambon. Det innebär att Kronofogden kan beslagta och sälja (utmäta) allt som finns i ert hem – om inte du kan bevisa att saken tillhör dig. Ett sätt att bevisa att någonting tillhör dig är ni skriver ett samboavtal där det tydligt framgår vem som äger vad och att du sparar kvitton på allt det som är ditt. Det är upp till dig att bevisa att någonting tillhör dig.

Om du bor ihop med någon som har skulder tar du inte över den personens skulder. Men skulderna kan ändå påverka din ekonomi, eftersom din inkomst och dina kostnader är en del av hushållets. När vi beräknar vilket belopp vi kan utmäta av din partners eller sambos lön, ingår därför dina uppgifter i beräkningen.

Om ni äger en fastighet tillsammans kan vi besluta att din partners eller sambos andel i fastigheten ska utmätas. Det vanliga är då att hela fastigheten säljs och att du får pengarna som kommer från din andel.