Kontakta oss: info@legalfriend.se

Vad är samboegendom?

Samboegendom är en gemensam bostad och gemensamt bohag (saker till hemmet) som samborna skaffat tillsammans. I detta avsnitt går vi igenom allt du behöver veta om samboegendom.

Varför är det viktigt att veta vad som är samboegendom?

Om du är sambo och ni separerar så ska man enligt sambolagen göra en bodelning, om det begärs. Detsamma gäller om en av er skulle dö. Därför är det viktigt att veta vad som är samboegendom, så att man vet vad det är för saker man ska fördela. Du kan läsa mer om bodelning som sambo här.

Vad är en gemensam bostad enligt sambolagen?

Enligt sambolagen kan en gemensam bostad vara

en bostadsrätt eller

en hyresrätt eller

en villa eller

en tomt (ägd, arrenderad eller tomträtt) där det finns en byggnad som används som sambornas gemensamma hem.

Oavsett bostadsform så ska bostaden ha införskaffats gemensamt av samborna med avsikten att samborna tillsammans ska bo där.

Om den ena parten flyttar in i en bostad som den andre haft sedan tidigare så är detta inte en gemensam bostad och därför inte samboegendom. Bostaden ska inte bodelas om samborna gör slut eller om en av samborna dör.

Men om till exempel en sambo långt innan han/hon träffade den andre sambon bott i en bostad och sedan byter denna bostad mot en annan bostad under samboförhållandet, är den nya bostaden anskaffad för gemensam användning och ska därför vara föremål för bodelning när förhållandet upphör.

Enligt sambolagen så spelar det ingen roll vem av samborna som köpt och betalt mest av bostaden. Bostaden ska ändå bodelas enligt reglerna för bodelning mellan sambor. Det avgörande enligt sambolagen är istället när bostaden köptes och om den skaffats för att användas av samborna gemensamt. Om man inte vill att sambolagen ska bestämma vad vad som ska hända med sambornas gemensamma bostad eller egendom så måste man skriva ett samboavtal.

Vad är inte en gemensam bostad enligt sambolagen?

Enligt sambolagen kan en gemensam bostad inte vara

En obebyggd tomt där det saknas en byggnad som samborna bor i eller

Ett fritidshus som exempelvis en sommar- eller fjällstuga, andelslägenhet eller släkthus. För att räknas som ett fritidshus ska ändamålet med huset vara huvudsakligen att det används för fritidsändamål

Anmälan om gemensam bostad

Sambor kan själva anmäla att en bostad som någon av dem har lagfart till är en gemensam bostad som samborna bor i. Detsamma gäller för tomträtter. Anmälan är som ett bevis för att bostaden är en gemensam bostad enligt sambolagen vid en eventuell bodelning mellan samborna. Läs mer om bodelning mellan sambor här.

En anmälan om gemensam bostad måste vara skriftlig och undertecknad av båda samborna. Anmälan ska sedan skickas till Lantmäteriet.

Rätt att få ta över en bostad vid en bodelning mellan sambor

Vid en bodelning enligt sambolagen mellan två sambor har den sambo som har störst behov av den gemensamma bostaden rätt att få den gemensamma bostaden på sin lott, det vill säga att få “ta över” bostaden. Detta gäller oavsett vilken sambo som äger eller står på kontraktet för den gemensamma bostaden.

Om samborna har haft en bostadsrätt, hyresrätt eller ägarlägenhet som gemensam bostad och bostaden inte ska ingå i en bodelning mellan samborna (exempelvis på grund av gåva eller arv) så kan den andra sambon ändå ha rätt att överta bostaden. Du kan läsa mer om bodelning av samboegendom här.


Vad är gemensamt bohag enligt sambolagen?

Gemensamt bohag enligt sambolagen är möbler, hushållsmaskiner eller annat som är avsett för att användas i sambornas gemensamma bostad. Det gemensamma bohaget ska ha köpts eller införskaffats för gemensam användning för att vara samboegendom. Man kan förenklat säga att gemensamt bohag är saker som samborna skaffat för att använda i deras gemensamma bostad.

Det här är exempel på sambors gemensamma bohag:

  • Ett playstation som samborna köpt in till deras vardagsrum eller
  • En soffa som den ena sambon köpte på en auktion eller
  • En tavla
  • Och allt annat som normalt finns i ett hem och som köpts in eller införskaffats för gemensam användning av samborna

Vad är inte gemensamt bohag enligt sambolagen?

Det här är exempel på saker som inte är sambors gemensamma bohag:

  • Saker som huvudsakligen används för fritidsändamål, exempelvis golfklubbor eller en cykel eller
  • en bil, motorcykel eller båt eller
  • ena sambons företag (det spelar ingen roll vilken bolagsform bolaget är i) eller
  • sparande i aktier eller fonder eller
  • saker som ena sambon fått i gåva eller genom arv med förbehåll om att det ska vara den sambons enskilda egendom

Saker som inte är gemensamt bohag enligt sambolagen ska inte delas upp mellan samborna vid en bodelning mellan samborna. Om samborna har köpt en bil tillsammans, vilket inte är samboegendom, så har samborna samägande rätt till bilen. Samäganderätten regleras av samäganderättslagen.

Vad menas med gemensam användning enligt sambolagen?

Kravet för att en bostad och bohag ska anses vara samboegendom enligt sambolagen är att bostaden och bohaget har köpts eller införskaffats för gemensam användning. För att ta reda på om någonting införskaffats för gemensam användning behöver man först utreda vid vilken tidpunkt sambon/samborna blev ägare till egendomen.

När köptes eller införskaffades samboegendomen?

När bostaden eller bohaget köpts eller införskaffats är inte ensamt avgörande för om de ska ingå i en bodelning mellan samborna, men det har en stor betydelse för att kunna utreda om syftet med köpet eller införskaffandet av bostaden eller bohaget har varit att det ska användas för gemensam användning för båda samborna (och därmed ingå bodelningen) eller om det skulle användas för privat användning av den ena sambon(och därmed inte ingå i en bodelning).

Om man köpt bostaden eller bohaget långt innan man blev sambo

Bohag eller en bostad som man köpt eller på annat sätt införskaffat långt innan den blev sambo enligt sambolagen (du kan läsa mer om när du räknas som sambo här) ska normalt inte ingå i en bodelning mellan sambor. Det spelar ingen roll om paret hade ett förhållande eller inte vid tidpunkten för köpet eller införskaffandet. Om bostaden eller egendomen inte köpts för gemensam användning så ska den inte bodelas vid en eventuell separation.

Om man köpt bostaden eller bohaget i nära anslutning till att man blev sambo

Bohag eller en bostad som man köpt eller på annat sätt införskaffat i nära anslutning till att man blev sambo och flyttade ihop kan ingå i en bodelning. Om det som paret köpt eller införskaffat var avsett för att användas av båda i den framtida bostaden så ska det ingå i en bodelning. Exempelvis att paret köper en soffa som är tänkt att passa i den nya gemensamma bostaden. Observera att bostaden kan sedan innan tillhöra den ena sambon men att sängen ska trots det anses vara gemensamt bohag.

Ett exempel kan vara att ett par kommer överens om att de ska flytta ihop i den enas lägenhet. Som ett led i förberedelserna köper denna en dubbelsäng eftersom hennes nuvarande säng är för liten. Hon betalar hela summan för sängen själv eftersom hon förvärvsarbetar och hennes kille studerar. När hennes kille därefter flyttar in och när paret anses vara sambor enligt sambolagen (läs mer om det här) så kommer sängen att vara gemensamt bohag, dvs samboegendom. Vid en eventuell bodelning mellan samboparet (läs mer om det här) ska sängen delas lika mellan samborna.

Om samborna köpt bostaden eller bohaget under tiden man är sambo

Bohag eller en bostad som man köpt eller på annat sätt införskaffat under sambotiden ska nästan alltid ingå i en bodelning mellan samborna. Det gäller inte saker som används endast av den ena sambon för personligt bruk, dvs saker som inte används gemensamt.

Om samborna köpt bostaden eller bohaget efter att de separerat från sin tidigare sambo

Saker som en sambo köpt efter det att man separerat från sin tidigare sambo räknas aldrig som samboegendom och ska därför inte bodelas mellan samborna.

Saker som en sambo fått i gåva eller arv under tiden den var i ett samboförhållande

Saker som en sambo fått i gåva under tiden denne varit i ett samboförhållande kan anses vara skaffat för sambornas gemensamma användning och därmed vara samboegendom. Men normalfallet är dock att det inte utgör samboegendom.

Om ena sambon exempelvis får en ny soffa genom gåva för att användas i sambornas gemensamma hem så räknas soffan som samboegendom. Soffan ska därför bodelas mellan parterna vid en eventuell separation mellan samborna.

Saker med förbehåll om att det ska vara mottagarens enskilda egendom

Egendom med förbehåll om att den ska vara enskild egendom ingår inte i en bodelning mellan sambor. Det spelar ingen roll om sambon fått egendom genom arv, testamente eller gåva – förbehållet om att egendomen ska vara sambons enskilda gäller oavsett.