Kontakta oss: info@legalfriend.se

Sambor ärver inte varandra

Sambor ärver inte varandra. Arvet fördelas istället enligt arvsordningen, i första hand till sambons barn och i andra hand till sambons föräldrar. Ett testamente är nödvändigt att skriva om man som sambo vill ärva varandra.

Tips till sambor om någon av er skulle gå bort i förtid

Prata igenom hur ni vill att egendomen ska delas och hur ekonomin ska se ut om ni separerar eller om någon avlider.

Ett testamente är nödvändigt att skriva om ni vill ärva varandra. Tänk på att barnen har rätt att få ut sin laglott, även om testamente finns.

Kontrollera vem som är förmånstagarförordnanden på dina försäkringar, även de via arbetet. Se till att det är din sambo och era eventuella barn.

Teckna en livförsäkring om kapital behövs för att lösa ut barnens del av arvet.

Kontrollera om ni behöver skriva ett samboavtal.

Sambor ärver inte varandra

Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har gemensamma barn. Enligt lagen är det i princip ingen skillnad på att vara ensamstående eller sambo när det gäller arv. 

Istället fördelas arvet enligt arvsordningen, i första hand till barn men om något barn dött träder barnbarnen in i det avlidna barnets ställe. I andra hand till föräldrarna och om någon av dem avlidit dennes barn, det vill säga den avlidnes syskon eller halvsyskon. Om något syskon avlidit träder istället syskonbarn in. Det innebär att du helt plötsligt kan stå som gemensam ägare till en bostad tillsammans med dina svärföräldrar eller din svåger/svägerska.

Alla barn till ett sambopar oavsett om de är gemensamma eller icke gemensamma har samma rätt till sitt arv efter sin förälder. Men den efterlevande sambon har rätt att tilldelas ett värde motsvarande två prisbasbelopp (93 000 kronor år 2019) vid fördelning av samboegendomen vid bodelningen, efter avdrag av skulder. Denna regel gäller under förutsättning att tillgångarna räcker. Du kan läsa mer om vad samboegendom är för något här.

Om du är sambo och ni vill ärva varandra behöver ni skriva ett testamente. Det finns flertalet formella regler kring testamenten, bland annat ska två vittnen ska skriva under testamentet. Du kan läsa mer om att testamentera någonting till sin sambo här.

Om barnet är omyndigt

Om barnet är omyndigt och den ena föräldern avlider träder överförmyndaren in och företräder barnet och ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Överförmyndaren ska ge sitt tillstånd vid uttag. Den kvarvarande föräldern har därmed inte direkt tillgång till arvet.

Se till att komplettera med en bra försäkring

Oavsett om du väljer att skriva ett testamente eller inte, se till att komplettera med en bra försäkring för din sambo. Det innebär oftast att din sambo exempelvis kan bo kvar i er bostad i det fall någon av er skulle gå bort i förtid. Du kan läsa mer om vilka försäkringar som är bra att ha när du är sambo här.