Kontakta oss: info@legalfriend.se

Tvist med en byggfirma? Såhär gör du

Trots att ni har skrivit ett bra avtal som täcker in alla kniviga situationer och haft en bra dialog under arbetenas gång är det inte säkert att det går att undvika en tvist med byggfirman. Kanske har något oväntat uppstått som ni inte kunde förutse, eller så kanske byggfirman begär ersättning för något som känns orimligt. Om ni inte kan komma överens om en lösning måste en domstol avgöra vem av er som har rätt och hur ni ska lösa problemet. Det innebär att ni kommer att behöva gå igenom och beskriva hela entreprenaden och vad som gått fel, först skriftligen i 2-4 inlagor, sedan muntligen på domstolen vid två möten, en muntlig förberedelse och en huvudförhandling. Att tvista är krävande, tärande och tar lång tid.

Allmänt om tvister

Vi har en egen sektion som rör tvister generellt, klicka här för att komma dit. Mycket av det gäller även för tvister med en byggfirma. Vi kommer i den här artikeln att gå in på vad som specifikt utmärker tvister med byggfirmor.

Entreprenadtvister blir ofta omfattande

Ett särskiljande drag för entreprenadtvister är omfattningen. Det är vanligt att respektive part tidigt positionerar sig och ifrågasätter allt som motparten gjort. Det innebär att samtliga arbeten från dag ett ska gås igenom, bevisas och ifrågasättas.

Ta hjälp av en advokatbyrå

I syfte att snabbt få en överblick av situationen, snabbt säkra viktig bevisning och tillvara ta din rätt så långt som möjligt så rekommenderar vi att du tar kontakt med en advokatbyrå så snart som du tror att det kommer att bli en tvist. Du kan då få hjälp med hur du ska göra i just din situation och hur du ska skriva och kommunicera med byggfirman. Välj en advokatbyrå som har särskild kompetens inom just entreprenadrätt, då detta område är ganska speciellt och sådan erfarenhet är viktig.

Oftast ingår det rättsskydd i din hemförsäkring. Det betyder att försäkringen täcker en del av kostnaderna för att anlita en advokatbyrå. Kolla i dina hemförsäkringsvillkor för att se om du har rättsskydd. Nämn även detta för din advokat så sköter de all hantering av rättsskyddet och kontakterna med försäkringsbolaget.

En advokatbyrå kan även vara till stor hjälp i att försöka få dig och byggfirman att komma överens, något som ofta är väldigt bra så tidigt som möjligt.

Det lönar sig att försöka komma överens

Även om du och byggfirman har helt olika uppfattningar om det ni bråkar om eller om det handlar om ett stort belopp är det väldigt bra att så snabbt som möjligt komma överens och hitta en lösning. Även om det innebär att ni måste betala lite mer än ni tänkt eller att släppa någon fråga som kändes väldigt viktigt.

Att tvista i domstol är väldigt dyrt och tar lång tid. Normalt får man räkna med minst ett år innan en dom från tingsrätten som är första instans. Sedan kan domen överklagas till hovrätt och om de godtar att ta upp målet till prövning tar det oftast ytterligare ett år. Kostnaderna för detta blir höga, även om rättsskydd kan täcka en del. Utöver detta kommer det ta stor del av din egna fritid i anspråk under de här åren och många tycker att det är väldigt påfrestande mentalt att ha en tvist i domstol hängandes över sig.

Det är därför väldigt bra att så snabbt som möjligt försöka få till ett möte med byggfirman eller hitta ett sätt att föra en dialog så att ni kan komma framåt till en lösning.

Om dina diskussioner med byggfirman har strandat kan det löna sig att låta din advokat ta kontakt med byggfirman eller deras ombud/advokat. Ofta kan det vara lättare att komma överens för ombuden som har mer distans från tvisten. Är ni i domstol redan finns det aldrig något hinder mot att komma överens. Domstolen kan ofta hjälpa till och utse en medlare som försöker hitta lösningar och vägar framåt.

Konsumenter har oftast en bra utgångpunkt

Trots att vår rekommendation är att så snabbt som möjligt hitta en överenskommelse med byggfirman får du inte glömma att du ofta har en väldigt bra position som konsument. Det kan användas i förhandlingarna med byggfirman och som påtryckningsmedel.

Till exempel är det byggfirman som ska visa att de utfört de arbeten som de begär ersättning för. Om du inte fått något underlag för fakturorna från byggfirman kan du begära en specificerad räkning där allt du behöver veta ska framgå.

Som konsument är finns det fall där det du säger är det som gäller om inte byggfirman har skriftligt underlag som säger något annat.

Det här betyder att det kan finnas situationer där det är värt att tvista om du har en bra sits och byggfirman inte kan visa det de påstår. En sådan bedömning är dock komplicerad och måste göras från fall till fall. Du måste därför ta kontakt med en advokatbyrå som kan gå igenom just din situation och bedöma om du ska tvista eller om det är bättre att komma överens.