Kontakta oss: info@legalfriend.se

Behövs en slutbesiktning om jag har byggt ett hus? Det här behöver du tänka igenom innan du fattar beslut

I alla större byggprojekt som utförs av företag i samhället, så kallade entreprenader, sker en slutbesiktning när arbetena är avslutade. Ibland sker även besiktningar innan arbeten utförs och sedan löpande under arbetenas gång. Det är ofta till fördel för båda parter. För privatpersoner som ska bygga ett hus är det frivilligt om du eller byggfirman vill att det ska hållas en slutbesiktning. Det innebär att det inte gör något om ni struntar i detta. Huvudregeln är också att det är du som beställare som ska stå för kostnaden för en besiktningsman. Trots det så finns det många fördelar med att ha en slutbesiktning.

Ett viktigt kvitto

Om du bygger hus som ska bli en bostad och det rör sig om en småhusentreprenad finns det flera regler i konsumenttjänstlagen som rör slutbesiktning. Det är alltså fritt att välja om ni vill ha en slutbesiktning eller inte, men om ni har en slutbesiktning blir den en viktig del i avslutningen av era byggarbeten och den styr ganska mycket av vad som sedan händer. En slutbesiktning är ofta ett viktigt kvitto för dig som beställare som kanske saknar den sakkunskap som behövs för att kontrollera de arbeten som byggfirman utfört. Du vet då att byggfirman gjort det den ska och att det håller den nivå som du kan förvänta dig. På samma sätt gäller om besiktningsmannen hittar fel, då får du en bra grund att stå på när du kräver att byggfirman ska avhjälpa felen.

Vad gäller vid slutbesiktning och hur det går till

Konsumenttjänstlagen säger att en slutbesiktning ska hållas om någon av beställaren eller byggfirman begär det. Det innebär att om någon av er vill att det ska vara slutbesiktning så måste en sån hållas. Den ska då ske efter att alla arbeten avslutats.

Byggfirman ska i god tid innan arbetena avslutas meddela dig när de kommer att bli klara så att du kan bedöma om du vill att det ska ske en slutbesiktning. Du måste meddela byggfirman så snart som möjligt om du vill att det ska hållas en slutbesiktning. Du har då frihet att bestämma en besiktningsman. Det bästa är om det är en oberoende besiktningsman. Det är för att om det blir oenigheter mellan dig och byggfirman så väger det besiktningsmannen kommit fram till tyngre om det är en besiktningsman utan kopplingar till dig.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med en besiktningsman som är ansluten till Svenska Byggingengörers Riksförbund (SBR). Du kan söka efter en besikntingsman på deras hemsida, här hittar du detta. Efter att en besiktningsman utsetts är det den som håller i denna rent praktiskt och kallar er till besiktningen. Besiktningsmannen kontrollerar då om entreprenaden är godkänd och skriver sedan ett besiktningsutlåtande där det framgår om det fanns några fel som måste åtgärdas och vem som ansvarar för felen.

Slutbesiktningen viktig för dina rättigheter

En slutbesiktning är alltså ett viktigt kvitto för dig som beställare på att allt gått rätt till. Om besiktningsmannen hittar fel som byggfirman ansvarar för så ska byggfirman avhjälpa felen så fort som möjligt och på deras egna bekostnad. Besiktningsmannen kommer att bestämma en tid när felen ska vara avhjälpta och det här datumet kan du sedan använda som påtryckning mot byggfirman. Byggfirman har rätt att få avhjälpa felen i entreprenaden. Om de inte gör det och inte gör det inom rätt tid är huvudregeln att du som beställare får ta kontakt med en annan byggfirma och låta de avhjälpa felen på den ursprungliga byggfirmans bekostnad.

Du behöver inte reklamera de fel som besiktningsmannen tar upp i besiktningsutlåtandet.

Om du tycker att något som framkommer vid slutbesiktingen är fel men besiktningsmannen inte håller med om detta ska du påtala det för besiktningsmannen och det bästa är om det kan skrivas med i besiktnignsutlåtandet. Annars måste du meddela byggfirman om fel som du tycker finns i arbetena inom sex månader från slutbesiktningen. Om du missar att göra det har du inte längre rätt att begära att byggfirman ska göra något åt felen.

Om du och byggfirman inte kan komma överens om hur ni ska hantera ett fel i entreprenaden och det blir tvist om detta kommer slutbesiktningsutlåtandet att bli väldigt viktig bevisning för dig. Det är även av denna anledning väldigt bra att göra en slutbesiktning.