Kontakta oss: info@legalfriend.se

Entreprenad

Om du ska bygga ett hus rör det sig i nästan alla fall om en entreprenad. Det är även en entreprenad om du ska renovera eller bygga till något och anlitar en byggfirma eller en hantverkare för arbetet. Definitionen av en entreprenad är att ett företag fått i uppdrag att utföra ett arbete under viss tid och för en viss summa. Det är alltså en väldigt bred term. Oftast handlar det om olika typer av byggarbeten som du som beställare vill ska utföras och att du då anlitar exempelvis en byggfirma, en entreprenör, för att utföra dem.

Ingen särskild lag för entreprenader

Lagreglerna och regelverken som gäller vid entreprenad kan först verka lite krångliga och svåra att navigera. Det beror på att det inte finns någon särskild lag som gäller specifikt för entreprenader. Om du är en privatperson och ska bygga något hemma eller för privat bruk så är du en konsument. Då gäller konsumenttjänstlagen för entreprenaden.Om du företräder ett företag, entreprenör eller om du ska bygga något som rör ditt bolags verksamhet så är du inte konsument. Märkligt nog saknas det Då gäller konsumenttjänstlagen för entreprenaden.Om du företräder ett företag, entreprenör eller om du ska bygga något som rör ditt bolags verksamhet så är du inte konsument. Märkligt nog saknas det lagregler som gäller specifikt för entreprenader där ett företag står som beställare. Istället har byggbranschen löst det genom att ta fram så kallade “standardavtal” som ska gälla mellan parterna och reglera det som en lag annars hade tagit upp.

Standardavtalen, AB 04, ABT 06 och ABS 18

Det finns många olika standardavtal som är tänkta att användas vid entreprenader men de vanligaste är AB 04, ABT 06 och ABS 18.

Ett standardavtal börjar gälla genom att du och den du ingår avtalet med skriver att exempelvis “AB 04 ska gälla för entreprenaden.” En sådan mening räcker för att hela regelverket som följer med AB 04 ska gälla för ert avtal.

ABS 18 gäller bara för konsumenter och då som ett komplement till konsumenttjänstlagen och alla regler i konsumenttjänstlagen är fullt gällande trots att ABS 18 är avtalat. Läs mer om ABS 18 nedan.