Kontakta oss: info@legalfriend.se

Har hantverkaren orsakat en skada? Det här är dina juridiska rättigheter

Om du renoverar hemma händer det att något går snett och att det uppstår skador på andra saker eller ytor i ditt hem. Du måste då skilja på om det uppstått en skada eller fel på det arbete som skulle utföras eller om det uppstått en skada någon annanstans. Den här artikeln handlar om en skada uppstår någon annanstans och vad du då kan göra för att på bästa sätt ta tillvara dina rättigheter mot hantverkaren.

Vad gäller i en sådan situation?

Eftersom skadan uppstått på en yta eller del av din bostad som inte omfattas av ert avtal går det inte att få hjälp av avtalet för att lösa den här situationen. Konsumentjänstlagen anger i dess 32 § att hantverkaren är skyldig att ersätta skada som orsakas på saker och egendom som tillhör dig eller någon medlem i ditt hushåll om hantverkaren var försumlig när skadan uppstod. Försummelse är ett skadeståndsrättsligt begrepp och betyder i regel att hantverkaren var vårdslös eller oaktsam. Det går inte att säga något generellt om vad som är att anse som försumligt, men en utgångspunkt är att jämföra det med hur arbetet normalt skulle ha utförts och hur stor risken då var att en sådan här skada uppstod. Har hantverkaren gjort på något ovanligt sätt som gjort att skadan skedde eller inte varit så försiktig som en hantverkare normalt ska vara vid den här typen av arbeten är risken stor att hantverkaren var försumlig och därmed är ersättningsskyldig för skadan.

Allt det här är svårt att visa för dig som beställare och konsument och det är därför viktigt att så snabbt som möjligt dokumentera skadan genom fotografier samt en beskrivning av vad som hänt, när det hänt och så vidare.

Hur går jag vidare?

Rent praktiskt är det bästa att skriftligen ta kontakt med hantverkaren så snabbt som möjligt och skriva vad som hänt. De flesta hantverkare har en ansvarsförsäkring som de måste anmäla skadan till och de kan då få ersättning från sitt försäkringsbolag för det som hänt. Oavsett detta så är hantverkaren skyldig att ersätta dig för den skada som uppstått om hantverkaren varit försumlig. Det är alltså inte en ursäkt som håller att hantverkaren inte fick ersättning från sitt försäkringsbolag, hantverkaren är fortfarande skyldig att ersätta dig för skadan. Det blir dock en svårare väg för dig att nå framgång eftersom hantverkaren då kommer sätta sig på tvären. Det är därför bra att höra av sig så fort som möjligt och att försöka underlätta så mycket som möjligt med bilder och dokumentation så att hantverkarens försäkringsbolag kan ersätta skadan.

Du ska även anmäla skadan till ditt egna försäkringsbolag så fort som möjligt. Även om din försäkring kanske inte inte täcker en sådan skada är det ändå bra att anmäla den för att ha gjort det du kan och ska.

Du måste visa att skadan inträffat, att det är hantverkarens fel och att hantverkaren varit försumlig

Som vi har varit inne på ovan är det mycket du måste visa för att få framgång och få ersättning för en skada, trots att det är hantverkarens fel. Det är därför väldigt viktigt med bilder, filmer och dokumentation. Det är bevisning som du måste presentera till hantverkaren, hantverkarens försäkringsbolag och ditt egna försäkringsbolag. Är det en skada som avser ett större belopp kan det vara en god idé att ta kontakt med en oberoende besiktningsman som kommer och inspekterar vad som hänt och dokumenterar det. Även det kan bli viktig bevisning mot hantverkaren. Utgångspunkten är dock att du får betala besiktnignsmannen och sen kräva ersättning även för den kostnaden, så det gäller att det avser ett högre belopp för att det ska vara motiverat att ta dit en besiktningsman.

Det är vanligt är att hantverkaren erbjuder sig att komma tillbaka och åtgärda eller avhjälpa felet. Det kan vara en praktisk lösning, men utgångspunkten är att hantverkaren ska ersätta de kostnader som skadan orsakat. Om hantverkaren skulle utföra arbete i badrummet och på vägen dit har repat det fina trägolvet i hallen rejält kanske hantverkaren inte har kunskap eller erfarenhet för att åtgärda felet och det kanske bara blir värre. Det är då viktigt för dig att veta att du har rätt att kräva ersättning för skadan och inte behöver godta att hantverkaren försöker avhjälpa felet. I den omvända situationen, om en skada skett någon annanstans i badrummet kanske det är bäst att hantverkaren åtgärdar det som blivit fel så är allt frid och fröjd sedan.