Kontakta oss: info@legalfriend.se

Juridisk checklista för dig som ska bygga hus – De viktigaste sakerna du behöver tänka på

Att bygga ett hus som ska bli ens drömbostad är för många en av de största saker som sker i livet. Trots detta är det vanligt att det går väldigt fort fram och att avtalet med byggfirman inte blir genomtänkt eller ibland finns inget skriftligt avtal alls. Vi går här igenom de viktigaste punkterna att tänka på innan du påbörjar bygget.

Välj byggfirma noggrant och med omsorg

Det kan låta som en självklarhet men detta är en av de viktigaste punkterna att tänka på. Det brukar vara att rekommendera att fråga runt bland bekanta om de haft någon hantverkare eller byggfirma de varit nöjda med. Om det inte gått så lång tid kan det vara ett värdefullt tips. När du väl hittat en firma som verkar bra, kolla upp vad de haft för uppdrag nyligen och försökt komma i kontakt med de beställarna för att bedöma hur det fungerat.

Ofta kan det finnas branschorganisationer som utfärdar intyg, certifieringar eller liknande, exempelvis Säker vatten för VVS-firmor. Även detta kan vara en bra indikation vid valet av byggfirma.

Det är även en bra idé att försöka kontrollera vilken ekonomi byggfirman har. Det finns många kreditverktyg och billiga kreditupplysningar som kan beställas. Se exempel på detta här.

Använd ett skriftligt avtal, gärna mallen som tillämpar ABS 18

Även om du som konsument har ett bra skydd enligt konsumenttjänstlagen är det är viktigt att ha ett avtal som visar vad som ni kommit överens om. Det finns en bra mall för detta här.

ABS 18 är ett standardavtal som gäller som ett komplement till reglerna i konsumenttjänstlagen och är ett bra regelverk som anger vad som ska gälla i många situationer som lagen annars inte tar upp. Läs mer om ABS 18 här.

Vänta med att ingå avtal med byggfirman tills alla bygghandlingar är färdiga

Det är vanligt att avtal ingås innan alla ritningar eller bygghandlingar är färdiga. Det här kan leda till stor osäkerhet för dig som beställare då byggfirman kan hävda att allt som händer efter ni ingår avtal blir så kallade ÄTA-arbeten.

ÄTA-arbeten är ett samlingsnamn för Ändrings- Tillkommande- och Avgående arbeten. Huvudregeln är att dessa ska betalas utöver vad som framgår av avtalet. Om det blir många ändringar eller tillkommande arbeten kan det leda till stora extrakostnader för dig som beställare som dessutom är svåra att överblicka.

Se till att det tydligt framgår vilka arbeten som ingår i kontraktet och vilka arbeten som är att anses som tillkommande arbeten

På samma sätt som för punkten ovan, är denna punkt viktig för att du som beställare ska kunna ha koll på bygget samt de arbeten som utförs. Om det inte är tydligt angivet och avgränsat vilka arbeten som ingår enligt kontraktet samt det pris som ni skrivit där kan byggfirman hävda att en stor mängd arbeten är tillkommande kostnader. Läs under punkten ovan om ÄTA-arbeten.

Välj om du vill ha ett fast pris eller om byggfirman ska arbeta på löpande räkning, det finns olika fördelar och nackdelar med båda modeller

Om ni kommer överens om ett fast pris får du som beställare en trygghet i att du vet att för de arbeten som anges i kontraktet kommer det inte kosta mer än summan ni skrivit, oavsett hur lång tid det tar. Potentiella nackdelar är att det kan leda till att byggfirman väljer lösningar med lägre kvalitét eller som ska gå snabbt för att arbeta in tiden eller kunna erbjuda ett attraktivt pris. Det kan även leda till en stor mängd ÄTA-arbeten då byggfirman gärna vill få in så många arbeten som möjligt som ett ÄTA-arbete då ersättning för detta sker utöver det fasta priset.

Arbeten på löpande räkning ska ersättas enligt de faktiska kostnader som byggfirman haft och för den tid de lagt ner, oftast per timme. Detta kan leda till att det är svårt för dig som beställare att ha kontroll på kostnaderna. Det kräver därför mer av dig då du måste delta på ett helt annat sätt för att ha kontroll på projektet och kostnaderna. Om du går in för detta kan det dock leda till ett bättre resultat och bättre kontroll på utförande och priser än vid fast pris då byggfirman får bestämma mer själva.

Det kan vara komplicerat att bedöma vilket sätt som är bäst för just ditt projekt. Vi har därför tagit fram en guide som hjälper dig att välja rätt, läs denna här.