Kontakta oss: info@legalfriend.se

Juridisk checklista – Här hittar du allt som ska vara med i ert avtal när du bygger hus

Konsumenttjänstlagen och reglerna om småhusentreprenad ger en bra grund att stå på med särskilt skydd för dig som konsument och beställare. Därutöver är en av de viktigaste sakerna när du ska bygga ett hus att du ingår ett skriftligt avtal med byggfirman som täcker in det viktigaste för just de byggarbeten du beställer. Det finns bra mallar för detta, se här, men kanske vill du inte använda dig av ett standardavtal eller så kanske du och byggfirman vill komma överens om specifika saker som är svåra att få med på ett bra sätt i en mall. Se till att gå igenom vår juridiska checklista över vad vi tycker måste finnas med i ert avtal innan du skriver på.

Parterna

Skriv upp vilka ni båda parter är som ingår avtalet, det vill säga dig och byggfirman. Skriv upp kontaktuppgifter och vilken person som är den som främst är kontaktperson för byggfirman eller eventuell underentreprenör för vissa frågor.

Omfattningen

En av de viktigaste punkterna i avtalet är att noggrannt beskriva vilka arbeten som ska utföras enligt avtalet och omfattningen på arbetena. Det beror på att det bara är de här arbetena som ingår i avtalet (kontraktsarbeten) och allt som sker därutöver är oftast att anse som tilläggs eller ändringsarbeten (ÄTA-arbeten).

Det är vanligt att det blir diskussioner eller oenigheter kring detta, där beställaren menar att en viss typ av arbeten ingår i kontraktet och därmed kanske ett fast pris medan byggfirman vill ha särskilt betalt för att de tycker att arbetena är utöver avtalet och därmed tilläggsarbeten. Av den anledningen är det viktigt att så noggrant det bara går att beskriva vilka arbeten som ingår i avtalet. Bifoga ritningar, bygghandlingar eller tekniska beskrivningar som visar kontraktsarbetenas omfattning. Ta med en särskild lista som anger vilka kontraktsarbeten som ingår och ta gärna även med en lista som visar vilka kontraktsarbeten som inte ingår. Allt för att undvika missförstånd mellan dig och byggfirman.

Priset

Skriv med i avtalet vilket pris som gäller för arbetena eller hur priset ska beräknas. Det vanligaste vid konsumententreprenader är att ett fast pris sätts för alla kontraktsarbeten. Alternativet är att hela entreprenaden går på så kallad löpande räkning och att byggfirman får betalt för den tid som de lägger ner och för det material som går åt. Det ställer högre krav på dig som beställare att hålla koll på och styra delar av byggprojektet. Det kan dock ge ett bättre resultat om byggfirman är mer fokuserad på att göra ett bra jobb än att hålla kostnaderna nere för att hålla det fasta priset i avtalet.

Trots detta är vår rekommendation normalt att ha ett fast pris för kontraktsarbetena. Det kan i sin tur leda till en ökning av ändrings- eller tilläggsarbeten men så länge ni har kommit överens om en bra metod för att hantera dessa praktiskt bör även detta kunna ske smidigt.

Ändrings- och tilläggsarbeten

De arbeten som inte ingår i avtalet och kontraktsarbetenas omfattning är att anse som tilläggsarbeten. Här är det viktigt att ni skriver vad som ska gälla vid tilläggsarbeten så att ni får en bra arbetsordning för dessa och undviker överraskningar. Beställningar av tilläggsarbeten kanske ska ske skriftligen innan arbetena får påbörjas.

Även här är det viktigt att ni skriver hur tilläggsarbeten ska ersättas. Det bästa är om ni kan komma överens om ett fast pris för tilläggsarbeten innan arbetena påbörjas. Kommer ni inte överens om något särskilt så är huvudregeln att tilläggsarbeten ersätts på löpande räkning och då har byggfirman rätt till de kostnader de haft för arbetstid och material, något som utan kontroll och uppföljning kan bli mer omfattande och därmed dyrare än du räknat med.

Starttid och sluttid

Skriv med när arbetena ska påbörjas och när de ska vara färdigställda. Detta är viktigt för det styr om byggfirman är försenade eller inte och ser till att arbetena blir klara i tid. Ofta måste du kanske flytta in vid en viss tid eller så är det viktigt att arbetena bli klara innan vintern. Utan start- och sluttid ger det en stor osäkerhet för dig som beställare.

Vite

Vite är ett vanligt sätt att reglera din rätt till ersättning om byggfirman skulle bli försenade med att utföra arbetena. Detta beräknas då från sluttiden och tills byggfirman faktiskt var färdiga. Om ni inte avtalar om ett vite har du rätt till ersättning för de kostnader som byggfirmans försening orsakat. Detta är ofta svårt att visa och därför är det bättre med ett i förväg fastställt vite som faller ut oavsett vilka de faktiska kostnaderna varit.

Fundera därför över om ni ska ha med ett vite i avtalet och vilken storlek, normalt belopp per vecka som byggfirman är försenad. Det är även vanligt att man anger vitet som en procentsats av det totala priset för byggarbetena.