Kontakta oss: info@legalfriend.se

Vad är en gåva? – Allt du behöver veta

Gåvor sker betydligt oftare än de flesta kanske tänker på. Det kan röra sig om allt från väldigt små gåvor till väldigt stora värdeöverföringar. Som exempel kan nämnas att du ger en vän en trisslott eller att du skänker bort en stor summa pengar så att dina barn kan köpa en bostadsrätt. En gåva kan få väldigt stora konsekvenser för både den som ger gåvan och den som tar emot den. För att kunna bedöma vad som kan hända om du ska ge en gåva och vad du bör tänka på innan du gör det är det bra att först känna till vad en gåva egentligen är.

En gåva är när du ger en annan person en sak eller någon egendom utan att få något tillbaka i utbyte för det. Om vi klär det i juridiska termer innebär det att du överför din äganderätt för något till en annan person utan att få någon ersättning för överföringen. Utgångspunkten är att gåvan blir giltig i samband med du lämnar över saken till den som ska ta emot gåvan.

Det som skiljer en gåva ifrån att du lånar ut en sak eller bara tillfälligt ger en sak till en annan person är att du har tänkt och vill ge personen saken. Det krävs alltså inget ytterligare för att gåvan ska bli giltig så länge det rör sig om lös egendom i form av saker som du kan flytta på. När du lämnar över saken har gåvan fullbordats och den är då giltig. Trots detta kan det ibland vara bra att skriva ett gåvobrev som bevis att gåvan skett.

Behöver du ett gåvobrev?

Om gåvan rör väldigt mycket egendom eller om den har ett högt värde är det bra att skriva ett gåvobrev. Egentligen är det inget som krävs för att gåvan ska bli giltig eller för att den som fått gåvan ska ha rätt till sin nya sak. Oavsett detta är det ändå bra att ha ett gåvobrev om det i framtiden skulle uppstå någon osäkerhet om gåvan, till exempel om vem som egentligen är den rätta ägaren. Då är gåvobrevet viktig bevisning som visar vem som faktiskt har rätt till saken. Om du ska köpa en bostadsrätt och har fått hjälp av dina föräldrar med en gåva till kontantinsatsen vill banken ofta se bevis på detta och det brukar ske genom ett gåvobrev.

För vissa gåvor är det ett krav med ett gåvobrev för att gåvan ska bli giltig. Om gåvan avser fast egendom krävs ett gåvobrev. Fast egendom är jord eller mark och både mark med och utan hus på räknas. Även för bostadsrätter och tomträtter krävs gåvobrev. Det finns vissa krav på hur sådana gåvobrev ska se ut för att vara giltiga. Läs mer om det här eller i stycket nedan om du vill ha vår hjälp med ett färdigt gåvobrev.

När är en gåva bindande?

Ett löfte att du ska ge någon en gåva är inte bindande för dig. Det innebär att du inte måste ge en gåva om du ångrar dig innan du har lämnat ifrån dig saken eller pengarna. Läs mer om när en gåva kan vara bindande här.