Kontakta oss: info@legalfriend.se

Detta måste ditt gåvobrev uppfylla för att vara giltigt

Om du ska ge bort en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt finns det vissa krav som måste uppfyllas för att gåvan ska vara giltig. Dessa krav kallas för formkrav och gäller sättet som gåvan dokumenteras. Om det inte sker på rätt sätt blir hela gåvan ogiltig. Vi går här igenom allt du behöver veta och som du måste ta med i gåvobrevet för att gåvan ska bli giltig.

Fastighet

Om du ska ge bort en fastighet gäller särskilda regler jämfört med vanliga gåvor. Detta gäller oavsett om det är en fastighet med eller utan hus på. Om dessa krav inte uppfylls är gåvan ogiltig. Följande krävs för att en gåva av en fastighet ska vara giltig.

  • Ett skriftligt gåvobrev som innehåller följande information.
  • En förklaring att du vill överlåta fastigheten som en gåva.
  • Hur stor del av fastigheten som ska överlåtas.
  • Underskrifter från både givare och mottagare.

Om ett gåvobrev upprättas och dessa punkter finns med i gåvobrevet är gåvan av en fastighet giltig. Det krävs alltså inte att gåvobrevet bevittnas av några personer. Däremot krävs det att givarens underskrift bevittnats av två personer för att mottagaren ska kunna få lagfart och det är därför mest praktiskt att detta sker direkt genom gåvobrevet. Det är givarens underskrift som ska bevittnas och vittnena måste då vara på plats när givaren skriver under med sin signatur.

Den som äger en fastighet ska registrera sig som ägare av fastigheten hos Lantmäteriet. Detta kallas för att ansöka om lagfart. Den nya ägaren, alltså mottagaren av gåvan i det här fallet, måste göra detta inom tre månader efter att gåvobrevet skrevs.

Läs mer om fastigheter och lagfart här.

Bostadsrätt

Om du vill ge bort en bostadsrätt eller en andel av en bostadsrätt måste gåvobrevet uppfylla följande formkrav för att gåvan ska vara giltig.

  • Ett skriftligt gåvobrev som innehåller följande information.
  • Den lägenhet som ska ges bort måste beskrivas så det framgår vilken lägenhet gåvan avser.
  • Det måste framgå att bostadsrätten ges bort som en gåva, det vill säga utan att något pris ska betalas för bostadsrätten.
  • Underskrifter från både givare och mottagare.

Utöver ovanstående krav ska även bostadsrättsföreningen meddelas om att bostadsrätten getts bort. Om den som mottar bostadsrätten som en gåva inte godtas som medlem i bostadsrättsföreningen blir gåvan ogiltig.

Tomträtt

En tomträtt innebär att du har rätt att använda mark som kommunen eller staten äger. Oftast är det för att ha en rätt att bo eller bygga bostad på tomten och det kan även finnas villkor som ger dig rätt att efter viss tid köpa marken från staten eller kommunen. Normalt är löper avtalen om tomträtt under en lång tid. Om du har en sådan tomträtt och du vill ge bort den i form av en gåva gäller samma regler som för gåva vid fastighet som vi gått igenom ovan. Vi hänvisar dig till därför att läsa och gå igenom reglerna under rubriken för fastighet ovan och göra på samma sätt om du vill ge bort en tomträtt. Även reglerna för lagfart gäller för tomträtter och det går till på samma sätt som för fastigheter.