Kontakta oss: info@legalfriend.se

Överlåtelseförklaring vid gåva – Vad du behöver veta och exempel på överlåtelseförklaringar

Om du ska skriva ett gåvobrev rekommenderar vi att gåvobrevet innehåller en överlåtelseförklaring. Vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt är det ett krav att gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring för att gåvan ska vara giltig. Om en sådan saknas är alltså hela gåvan ogiltig. Vi kommer här att gå igenom vad en överlåtelseförklaring är och allt du behöver veta för att skriva en korrekt sådan i ditt gåvobrev. Sidan avslutas med några exempel på olika överlåtelseförklaringar.

Om du ska ge bort en fastighet, bostadsrätt eller en tomträtt är det ett krav att upprätta ett skriftligt gåvobrev och att gåvobrevet innehåller en överlåtelseförklaring. Det finns även ytterligare krav för att gåvan ska vara giltig, läs mer om dessa krav här så att du säkerställer att ditt gåvobrev innehåller allt som behövs. Även om din gåva avser lösa saker är det ofta bra att upprätta ett gåvobrev så att både du och mottagaren är trygga. Det är då alltid bra att ta med en överlåtelseförklaring i gåvobrevet.

Vad är en överlåtelseförklaring?

En överlåtelseförklaring vid gåva är en mening som skrivs in gåvobrevet. Meningen kan se olika ut beroende på vad det är för sorts gåva det avser. Gemensamt är att det ska framgå att du vill överlåta saken till någon annan.

Att överlåta något är en juridisk term som betyder att du överför en rätt till en annan person. Oftast är det äganderätten som överförs vilket betyder att den mottagande personen blir den nya ägaren av saken.

Exempel:
Härmed överlåter jag, Eva Torstensson, äganderätten till en röd Toyota Supra med registreringsnummer ABC 123, till Sven Mosebacke.

Exemplet ovan är alltså en överlåtelseförklaring. När en äganderätt ska överlåtas är det alltid bra att ta med priset. Eftersom detta handlar om en överlåtelseförklaring vid gåva ska ju mottagaren inte betala något till dig. Trots detta är det bra att ta med att det är en gåva och att det all inte ska betalas pengar till dig för att få saken.

Exempel:
Härmed överlåter jag, Eva Torstensson, äganderätten till en röd Toyota Supra med registreringsnummer ABC 123, till Sven Mosebacke. Överlåtelsen sker utan betalning och är alltså en gåva.

Det är viktigt att försöka göra överlåtelseförklaringen så tydligt och enkel som möjligt och den ska vara skriven på ett sätt så att den inte kan missförstås.

Ytterligare exempel på överlåtelseförklaring vid gåva

Fastighet

Vid gåva av en fastighet är det viktigt att det framgår av överlåtelseförklaringen vilken fastighet som gåvan avser.

Exempel:
Eva Torstensson överlåter härmed äganderätten till fastigheten Rödbytorp 1:1 som en gåva till Tore Svensson.”

Bostadsrätt

Om du ska ge bort en bostadsrätt är det viktigt att beskriva lägenheten så noggrant som möjligt så att det framgår vilken lägenhet som överlåtelseförklaringen avser.

Exempel:
Eva Torstensson överlåter härmed äganderätten till bostadsrätten på adress Rödbygatan 12 med lägenhetsnummer 0123 som en gåva till Tore Svensson.”