Kontakta oss: info@legalfriend.se

Gåvobrev? Topp 4 saker du måste känna till innan du fattar ett beslut

Behöver du ett gåvobrev? Ibland kan det vara svårt att veta och bedöma vilka olika situationer som kan uppstå rörande gåvor och gåvobrev. Vi har här sammanställt de fem viktigaste sakerna du måste känna till i samband med gåvor och om du behöver ett gåvobrev.

Ett gåvobrev är alltså ett dokument där du skriver upp vad som ska ges bort, vem som ska ta emot gåvan och vad gåvan avser. Ett gåvobrev kan avse vilken sak eller egendom som helst och det går att hålla ett gåvobrev väldigt kort.

Klicka på respektive punkt nedan för att få mer information. För vissa av punkterna kan du klicka vidare in på de egna sidorna för punkterna där allt du behöver veta gås igenom i detalj.

Gåvobrev är ett krav vid gåva av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Ska du ge bort en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt är det alltså ett krav enligt lag att skriva ett gåvobrev som bevis på gåvan. Annars är gåvan inte giltig. Det kan även finnas ytterligare krav kopplade till dessa typer av gåvor, som exempelvis att mottagaren av en fastighet som gåva måste söka lagfart hos Lantmäteriet inom tre månader efter att gåvobrevet upprättats.

Det finns även formkrav för gåvobrev avseende fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Det innebär att gåvobrevet måste se ut på ett särskilt sätt för att vara giltigt. Läs mer om dessa krav här.

Ett gåvobrev är alltid bra vid gåvor avseende större värde

Även om det inte alltid är ett krav enligt lag med ett gåvobrev är det en bra utgångspunkt att använda ett gåvobrev vid gåvor som avser särskilt betydelsefulla saker eller om det rör ett stort värde. Den främsta anledningen till detta är att ett gåvobrev är viktig bevisning om du eller den som fått gåvan blir osams i framtiden. Gåvobrevet visar då när gåvan ägde rum, vad gåvan avser och mellan vilka personer som gåvan skett. Gåvobrevet visar även vem som är den rätta ägaren till saken. Det är alltså ett väldigt bra sätt att undvika tvister rörande gåvor.

Ska gåvan vara enskild egendom?

Om du vill ge bort något till en person som är gift kanske du vill att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Annars kan mottagarens make ha rätt till hälften av gåvan eller dess värde om de skulle separera i framtiden. Det är därför en bra idé att ange att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom om du vill försäkra dig om att gåvan stannar hos den person du ger gåvan till. Om gåvan avser något äldre smycke eller en sak med stort affektionsvärde kanske det är väldigt viktigt för dig att gåvan stannar inom släkten och det är då alltså bra att skriva i gåvobrevet att gåvan ska vara mottagaren enskilda egendom.

Läs mer om enskild egendom här.

Ange om gåvan ska vara ett förskott på arv

Ett vanligt problem som kan uppstå vid gåvor av större värden är att exempelvis andra syskon anser att gåvan är ett förskott på ett arv. En gåva avseende ett större belopp eller någon värdefull sak kan får stora konsekvenser för ett kommande arv. Det är därför väldigt bra att i ett gåvobrev skriva om det ska vara ett förskott på arv eller inte.