Kontakta oss: info@legalfriend.se

Vad är en reklamation? Såhär reklamerar du ett fel i en vara

Inom köprätten är det vanligt att du som köpare måste reklamera till säljaren om det är något som är felaktigt eller inte gått till på rätt sätt. Det kallas att du skickar en reklamation. En reklamation är förenklat sett ett meddelande som du skickar till säljaren där du till exempel skriver att det är ett fel på varan, varför du anser att det är ett fel och vad du vill att säljaren ska göra för att rätta till felet. En reklamation kan ske både skriftligen och muntligen, men det är alltid att rekommendera att göra det i skrift så du har ett bevis på att du har reklamerat. Det går då bra både med e-post, brev eller sms. Om du inte reklamerar i rätt tid så behöver inte säljaren ansvara för felet.

Vad måste en reklamation innehålla?

En reklamation är alltså ett meddelande till säljaren om att något är fel på varan. I konsumentköplagen står det att du måste ange vilket fel du tycker varan har. Det räcker alltså inte bara skriva till säljaren att det är fel på den här varan. Du måste skriva vilket fel du tycker att det är. Det behöver inte vara någon detaljerad eller ingående beskrivning av felet men det är alltid bra att du beskriver det så noga du kan.

Du behöver däremot inte skriva hur du vill att felet ska åtgärdas för att reklamationen ska vara giltig. Trots att det inte krävs är det ofta att föredra eftersom det hjälper dig och säljaren att snabbt hitta en lösning på felet.

Exempel:

”Jag beställde tidigare en tv av modell Sony AG9F av er. Igår fick jag hem tvn och när jag sedan kopplade in den visade det sig att det inte hörs något ljud från tvn. Oavsett om jag försöker använda tv-högtalarna eller en stereo så hörs det ingenting. Jag vill att ni byter ut tvn till ett nytt felfritt exemplar.”

Hur snabbt måste felet reklameras?

I Konsumentköplagen finns det ingen regel om att du måste undersöka varan direkt när du får den, men det står att du måste reklamera felet ”inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts”. Det här kan vara en svår och luddig skrivning som det inte alltid är lätt att veta vad den innebär. Eftersom reklamationsfristen börjar räknas från det att du ”borde ha märkt” felet kan du inte vänta hur länge som helst med att undersöka varan. Är felet något som är väldigt lätt att upptäcka ställer det högre krav på dig som köpare att reklamera varan snabbt till säljaren. För att vara på den säkra sidan är det bäst att undersöka varan så snart som möjligt och om du upptäcker något som du tycker verkar vara fel så ska du meddela säljaren om detta så fort du kan.

För att göra situationen tydligare finns det också en regel i konsumentköplagen att om du reklamerar inom två månader efter att du upptäckt felet så har du reklamerat i tid. Det här är en bra huvudregel att komma ihåg. Upptäcker du ett fel på varan så börjar de här två månaderna att räknas från den tidpunkten.

Vad händer om du missar att reklamera i tid?

Huvudregeln om du glömmer eller missar att reklamera i tid är alltså att du förlorar rätten att begära att säljaren åtgärdar felet. Det vill säga att säljaren inte längre har något ansvar för just det här felet. Det finns dock en rad undantag från den här regeln, läs mer om dessa här.