Kontakta oss: info@legalfriend.se

Om varan är belastad av någon annans rätt eller rättighet till den (21a §)

Den vanligaste situationen som detta fel blir relevant är om du köpt en begagnad vara och det visar sig att varan du köpte var stulen och säljaren alltså egentligen inte hade rätt att sälja varan till dig. Tidigare spelade det här inte så stor roll för om du som konsument och köpare var i god tro när du köpte varan så fick du företräde och då spelade det ingen roll om du helt ovetandes hade råkat köpa en vara som senare visade sig vara stöldgods. Du som köpare var då skyddad i ditt köp. Det här har ändrats och nu finns det ett undantag för just det fallet när varan du köpt var stöldgods. Du är alltså inte längre skyddad som konsument och köpare om varan du köpt var stulen. Den tidigare och rätta ägaren är skyddad och behåller sin äganderätt till varan. Du får nu istället i ett sådant fall vända dig till säljaren för att kräva din rätt.

Hur ska du agera om du misstänker stöldgods?

På grund av att det är du som köpare som riskerar att bli av med varan om du köper stöldgods är det väldigt viktigt att du undersöker varan och säljaren innan köpet. Om du tycker något verkar misstänkt eller om erbjudandet är lite för bra för att vara sant är det extra viktigt att du är noggrann och ställer frågor. Det första är att be om ett kvitto eller liknande bevis för hur säljaren fått tag på varan. Att försöka ta reda på var varan kommer ifrån och om det går att ta kontakt med den tidigare ägaren är att rekommendera om det rör sig om en vara med större värde. Genom att ta reda på så mycket som möjligt i förväg kan du undvika de krångliga problem som uppstår om du sedan blir av med varan och måste hantera försäkringsbolag, polisanmälan och att försöka få tag på säljaren.

Inte bara vid stöldgods

Regeln om så kallade rättsliga fel rör inte bara varor som visar sig vara stöldgods. Ett rättsligt fel betyder att det är någon annan som egentligen äger den varan du köpt. Det kan även handla om andra rättigheter som att någon annan har en panträtt eller rätt att använda eller göra något med varan som du som köpare inte känner till. När du köper en vara förväntar du dig ju att bli ägare till varan och att du får använda den precis som du vill, helt fritt. Om någon annan har någon slags rätt till varan, och du inte väldigt tydligt fått reda på detta innan köpet och ändå vill köpa varan, så lider varan du köpt av ett rättsligt fel.

Det går att acceptera att varan är belastad med annans rätt

Om det står i avtalet som reglerar ditt köp att du som köpare vet om att det finns en sådan här begränsning och att du köper varan trots den här begränsningen då är det inget rättsligt fel. Du som köpare har då inga möjligheter att vända dig mot säljaren och kräva åtgärd. Det går dock inte smyga in något villkor som friskriver säljaren mot detta utan det krävs att det varit väldigt tydligt och att det går att dra en säker slutsats att du som köpare visste om detta och ändå ville köpa varan. Om du som köpare inte visste om att någon annan också har rätt att använda varan på något sätt har säljaren inte varit tydlig med detta och du har då alltså rätt att kräva åtgärd från säljaren.

Vad kan du då göra?

Om du upptäcker att den vara du köpt inte är din utan att någon annan egentligen äger den eller har någon slags rätt till varan så är det alltså fel på varan. Du kan då vända dig till stället du köpt den eller den säljaren och kräva olika typer av åtgärder. De här åtgärderna skiljer sig lite från de vanliga åtgärder du har rätt att kräva vid fel på varan. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du går tillväga här.