Kontakta oss: info@legalfriend.se

Giftorättsgods och enskild egendom

Om ni tyvärr skulle behöva skilja er så får det betydelse vad av era saker och vilken av er egendom som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. Om ni skiljer er ska en bodelning göras. Det innebär att era saker som är giftorättsgods ska delas upp emellan er. Vad är då giftorättsgods och hur blir egendom enskild? Det kommer vi att gå igenom nedan.

Innan vi går igenom detta vill vi vara noga med att understryka att detta inte ska blandas ihop med vad som gäller för era saker under tiden ni är gifta, läs mer om detta här. Det som vi kommer gå igenom nedan har alltså endast betydelse om ni ska skilja er eller om ni av annan anledning ska göra en bodelning.

Giftorättsgods

Huvudregeln är att all egendom som du äger är giftorättsgods. Det innebär troligen att ert gemensamma hem, er bil, era möbler och allt det ni har köpt till ert hem är giftorättsgods. Det är bara om ni specifikt undantagit saker eller egendom och särskilt gjort det till enskild egendom som saken, pengarna eller egendomen inte är giftorättsgods. Allt som inte är enskild egendom är alltså giftorättsgods.

Enskild egendom

Hur ser man då till att saker eller pengar eller annan egendom blir enskild egendom? Det är tyvärr inte så enkelt utan det är bara under vissa särskilda förhållanden som saker kan bli enskild egendom. Tryck på raderna nedan för att läsa mer om just den kategorin.

Äktenskapsförord

Det vanligaste är att man kommer överens mellan makarna att egendom ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord. Om ni ska skriva ett sådant och vad innehållet i så fall ska vara är en av de viktigaste frågorna ni måste ställa er och prata ihop er om innan ni gifter er. Läs mer om äktenskapsförord här.

Testamente eller arv med särskilt villkor om enskild egendom

Om ett testamente är giltigt och det är angivet att egendom som ärvs eller blir din enligt detta ska vara enskild egendom så gäller detta. Läs mer om testamente här.

Försäkringar där make är förmånstagare med särskilt villkor om enskild egendom

Om du som make står som förmånstagare vid en försäkring, det vill säga att om försäkringen faller ut så ska du få pengar från försäkringsbolaget kan det bli enskild egendom. Det förutsätter att det är någon annan än din make som tecknat försäkringen och att den har villkoret att pengar som faller ut ska vara enskild egendom. Det är bara vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller visst individuellt pensionssparande som ersättning kan bli enskild egendom på det här sättet.

Ränta eller avkastning med särskilt villkor om enskild egendom

Huvudregeln är att ränta eller annan avkastning som uppstår från egendom som är enskild egendom är giftorättsgods. Det krävs alltså ett särskilt villkor i exempelvis ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev för att ränta eller avkastning från enskild egendom ska bli enskild egendom. Annars blir det per automatik giftorättsgods.

Som framgår av listan ovan är det endast i väldigt specifika fall som egendom blir enskild egendom. Utgångspunkten är alltså att egendom är giftorättsgods och den ingår då i en eventuell bodelning emellan dig och din make.