Kontakta oss: info@legalfriend.se

Äktenskapsskillnad – om ni inte är överens

Om du är gift och vill skiljas så behöver du och din make inte vara överens om detta. Det räcker med att du vill skilja dig så går det bra. Det går dock till på ett lite annorlunda sätt när det bara är en av makarna som vill skilja sig och det tar också lite längre tid. Vi går här igenom hur det går till att skilja sig om det bara är en av er som vill skiljas.

Har ni barn?

Om ni har gemensamma barn eller om en av er har barn sedan tidigare med en annan person så kan det vara så att särskilda regler gäller. Läs mer om att skilja sig om ni har barn här.

Ansökan om stämning skickas till domstol

På samma sätt som om ni är överens om att skilja er ska du skicka in en ansökan till domstol om att du vill skilja dig. En sådan ansökan kallas enskild ansökan och rent formellt innebär det att du ansöker om stämning mot den andre personen. Detta låter allvarligare än vad det är men eftersom ni inte är överens om att skilja sig är det så det benämns.

Personbevis från Skatteverket

Det första du måste göra är att beställa och skriva ut personbevis för både dig och din make. Du beställer dessa direkt på Skatteverkets hemsida, se länk till detta i stycket nedan. Du måste dock välja vilket sorts personbevis du ska ha. I första steget väljer du att du ska ge personbeviset till Domstol (tingsrätt). I nästa steg väljer du att det avser skilsmässa samt att det ska skickas hem till dig med post. Det går tyvärr inte att få personbeviset skickat elektroniskt då det gäller uppgifter om fler personer än bara dig. I det sista steget får du fylla i era personnummer och sedan klicka på beställa.

Klicka här för att komma till Skatteverkets hemsida för beställning av personbevis.

Blankett om ansökan om skilsmässa

Domstolsverket har en särskild blankett som fungerar som en ansökan om stämning. Du fyller i blanketten och måste sedan skriva ut den. Det krävs nämligen att den skrivs under av dig innan du skickar in den. Kärande (Sökande) är dina uppgifter och Svarande (Motpart) är din makes uppgifter. Det är viktigt att du läser igenom sidan 3-4 innan du fyller i blanketten där alla olika rutor och val förklaras.

Klicka här för att komma till Domstolsverkets blankett för ansökan om stämning för skilsmässa.

Ansökan om att du vill skilja dig ska skickas till den tingsrätt som hör till området där antingen du eller din make bor. Eftersom att det är du som vill skilja dig är det kanske bäst att skicka den till tingsrätten som hör till området där du bor. Med det menas den adress som du har som folkbokföringsadress. På hemsidan för Sveriges domstolar kan du hitta vilken tingsrätt det är som du ska vända dig till genom att fylla i ditt postnummer som hör till din folkbokföringsadress. Klicka här för att hitta tingsrätten i ditt område.

Det kostar 900 kronor att skilja sig. Det är en avgift som ni betalar i till tingsrätten när ni skickar in er ansökan. Det går att betala med kort direkt på Sveriges domstolars hemsida. Klicka här för att komma till Sveriges domstolars betaltjänst.

Betänketid

Utöver att det är en ansökan om stämning som måste skickas in till domstolen, att den måste skrivas under och att du måste beställa personbevis, är den största skillnaden att skilja sig när ni inte är överens att domstolen kommer att bestämma att ni måste ha en betänketid innan äktenskapet kan upplösas och ni slutligen är skilda. Det enda undantaget till denna regel är om ni har levt på varsitt håll, helt åtskilda, under minst två år. I alla andra situationer måste det gå betänketid innan du kan få igenom en skilsmässa.

Betänketiden är minst 6 månader och den börjar löpa när din make tar emot från domstolen att du vill skiljas och har ansökt om äktenskapsskillnad. Efter att minst sex månader har gått krävs det att du på nytt tar kontakt med domstolen och skriver att du vill skiljas. Efter att du har gjort så går det i regel ganska snabbt tills domstolen meddelar en dom på att äktenskapet är upplöst och att ni skilt er.

Om det går mer än 12 månader från att betänketiden började löpa utan att du har skrivit till domstolen och begärt att du vill att skilsmässan fullföljs så faller hela ansökningen om skilsmässa automatiskt. Det innebär att du måste ta reda på och hålla koll på när betänketiden börjar löpa. Efter de första sex månaderna har du alltså ytterligare sex månader på dig att avgöra om du fortfarande vill skiljas och begära det till domstolen. Det kan också vara så att vid det här laget vill din make skiljas och maken kan då på egen hand begära å sina vägnar att äktenskapet ska upplösas. Det är i så fall inget du kan förhindra i det skedet.