Kontakta oss: info@legalfriend.se

Äktenskapsskillnad – om ni har barn

Oavsett om du och din make är överens om att ni vill skilja er eller inte så gäller lite speciella regler om ni har gemensamma barn eller om någon av er bor tillsammans med ett barn under 16 år som du eller din make har vårdnaden om. Även frågan rörande vårdnaden om barnet eller barnen kommer att tas upp när ni ska skilja er. Läs nedan för att se hur det går till att skilja sig när ni har barn.

Själva det praktiska förfarandet går till på samma sätt som om ni ska skilja er utan barn. Klicka här för att läsa om hur det går till om ni är överens om att skilja er och klicka här för att läsa hur det går till om det bara är du som vill skilja dig. Här kommer vi alltså endast att gå igenom de skillnader i regler samt de frågor som uppstår när ni skiljer er och har barn eller vårdnaden om barn under 16 år. När man ska skilja sig så aktualiseras alltså dessa regler om man har gemensamma barn under 16 år eller om en av er har vårdnaden om ett barn under 16 år som ni bor med.

Betänketid

Den största skillnaden om ni har barn är att även om ni är överens om att ni vill och ska skilja er så måste en betänketid löpa innan ni kan skilja er. Det enda undantaget till denna regel är om ni har levt på varsitt håll, helt åtskilda, under minst två år. I alla andra situationer måste det löpa en betänketid innan ni kan skilja er när ni har barn.

Betänketiden är minst 6 månader och den börjar löpa när ni gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller, om det bara är du som vill skilja dig, när din make tar emot från domstolen att du vill skiljas och har ansökt om äktenskapsskillnad. Efter att minst sex månader har gått krävs det att du/ni på nytt tar kontakt med domstolen och skriver att du/ni vill skiljas. Efter att du/ni har begärt det så går det i regel ganska snabbt tills domstolen meddelar en dom på att äktenskapet är upplöst och att ni skilt er.

Betänketiden löper maximalt under 12 månader. Därefter faller er ansökan om att skilja er automatiskt. Det är därför viktigt att ni håller reda på när betänketiden börjar löpa och när 6 månader har gått. Ni har då ytterligare 6 månader på er att avgöra om du/ni fortfarande vill skiljas och begära det till domstolen.

Vårdnad om barn

Om ni har barn och vill skilja er kommer ni att behöva ange vad som ska gälla avseende vårdnaden om barnen. Om ni inte skriver eller anger något om detta i er ansökan så kommer domstolen att ta upp frågan. Under tiden ni varit gifta är huvudregeln att ni haft gemensam vårdnad om era barn. Detta är huvudregeln även när ni skiljer er, det vill säga att den gemensamma vårdnaden består. Det uppstår dock ofta en del praktiska frågor i samband med skilsmässa, exempelvis var barnen ska gå i skola, som det är bra att tänka igenom. Om ni har kommit överens om att en av er ska ha ensam vårdnad om barnet ska detta anges i samband med att ni ansöker om att ni vill skilja er.

Om ni inte kan komma överens om vårdnaden

Om du och din make inte kan komma överens om vad som ska gälla avseende vårdnaden om era gemensamma barn i samband med att ni ska skilja er leder detta till att domstolen tar upp det som ett separat mål som rör just själva vårdnaden om barn. Dessa mål är ofta omfattande och krävande processer som kan vara väldigt jobbiga för både föräldrarna och barnen. Det är därför, och då framförallt för barnets bästa, att rekommendera att ni föräldrar verkligen försöker komma överens om hur ni ska göra med vårdnaden. Läs mer om vårdnad om barn här.