Kontakta oss: info@legalfriend.se

Äktenskapsskillnad – hur skiljer man sig?

Att skilja sig är i de allra flesta fall inte komplicerat men det kräver att man skickar in en ansökan till en domstol som sen meddelar en dom på att ni har skilt er och att ert äktenskap är upplöst. Om ni båda är överens om att ni ska skilja er och ger in en komplett ansökan till domstolen tar det oftast bara några veckor innan allt är klart. Om ni har barn eller den ena inte vill skilja sig kan det ta lite längre tid och ganska ofta krävs det även att en så kallad betänketid på sex månader går innan skilsmässan går igenom. Vi går här igenom allt som du behöver veta för att skilja dig.

För att ni ska kunna skilja er och ert äktenskap upplösas måste ni skicka in en ansökan till en domstol. Om er ansökan är komplett och ni inte behöver något som kallas betänketid så behöver ni sedan inte göra något mer utan efter ett tag meddelar domstolen en dom på att du och din make har skilt er och att ert äktenskap har upplösts. Domen skickas hem till er per post. Om ni har bråttom kan man ringa till domstolen och fråga när domen kommer att meddelas och sedan höra av sig den dagen så kan domstolen skicka domen per e-post.

Ansökan om att ni vill skilja er ska skickas till den tingsrätt som hör till området där antingen du eller din make bor. Med det menas den adress som du har som folkbokföringsadress. På hemsidan för Sveriges domstolar kan du hitta vilken tingsrätt det är som du ska vända dig till genom att fylla i ditt postnummer som hör till din folkbokföringsadress. Klicka här för att hitta tingsrätten i ditt område.

Om ni skickar in er ansökan per post till tingsrätten kan ni även behöva skicka med ett personbevis för äktenskapsskillnad som ni får från Skatteverket. Detta kan ni beställa här. Om ni använder e-tjänsten på hemsidan för Sveriges domstolar behövs inte detta, se länk nedan.

Det kostar 900 kronor att skilja sig. Det är en avgift som ni betalar i till tingsrätten när ni skickar in er ansökan. Det går att betala med kort direkt på Sveriges domstolars hemsida. Klicka här för att komma till Sveriges domstolars betaltjänst.

Länkar till ansökan om skilsmässa

Är ni överens om att ni vill skilja er så hittar ni en länk till ansökningsformuläret för gemensam ansökan om skilsmässa hos Sveriges domstolar här.

Ni behöver inte vara överens

Ni behöver inte vara överens om att ni ska skilja er. Det räcker att den ena av er vill skiljas för att äktenskapet ska kunna upplösas. Det går dock till på lite olika sätt om ni är överens eller inte och det tar alltid lite längre tid än om ni kommer fram till ett gemensamt beslut. Läser mer om hur det går till att skilja sig om det bara är du som vill skilja dig här.

Har ni barn?

Om ni har gemensamma barn eller om en av er har barn sedan tidigare med en annan person så kan det vara så att särskilda regler gäller. Läs mer om att skilja sig om ni har barn här.