Kontakta oss: info@legalfriend.se

Om varan sålts i befintligt skick men är sämre än vad som kan förväntas (17 §)

Om du köpt en begagnad vara eller om en butik säljer en vara som det hänt något med men som ändå fungerar bra är det vanligt att den märks och säljs i “befintligt skick” eller med annan liknande märkning. Tanken från säljarens håll är att varan har ett sämre skick och att säljaren inte tar ansvar för det. Säljaren kan dock inte friskriva sig från ansvar på det här sättet. Trots att den är märkt med “befintligt skick” kan säljaren inte undvika ansvar om det är fel i varan. Bedömningen om det är fel görs dock på ett sätt som mer liknar om du köpt en begagnad vara och du som köpare får även tåla lite mer skavanker om du köpt en vara i befintligt skick.

Hur bedömer du om det är fel på en vara i ”befintligt skick”

För att bedöma om en vara som du köpt i befintligt skick eller om det stått någon annan liknande märkning på den så måste du ta hänsyn till vad som skett vid köpet. Konsumentköplagen säger att varan är felaktig ”om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta”. En av de viktigaste förutsättningarna är alltså vilket pris du köpt varan för. Var priset väldigt lågt kan du som köpare inte förvänta dig lika mycket som om det var ett högt pris som låg nära nypris.

Frågan blir då vad du som köpare kunnat förvänta dig vid just det här köpet. Att varan märkts med ”befintligt skick” innebär att du som köpare inte kan förvänta dig samma saker som om det inte hade funnits någon sådan märkning. Det kan också ses som en uppmaning att du som köpare måste undersöka vara noga innan du köper den och ta ställning till om du ändå vill köpa den till det priset. Det här gör att du inte kan förvänta dig alltförmycket av varan utan det mesta bör ha framgått i samband med att du undersökte varan. Om det trots detta sedan framkommer något fel på varan eller något som du inte kunnat upptäcka innan köpet i butiken är chansen stor att säljaren är ansvarig för det här felet.

Såhär visar du att det är fel

För att kunna visa att det är fel på en vara du köpt i befintligt skick är det viktigt att du kan beskriva vad som skett vi köpet och vad som gjorde att dina förväntningar var på ett visst sätt. Som vi redan nämnt är priset viktigt men du ska även beskriva dina kontakter med säljaren. Om du beskriver saker du frågade innan köpet, vad säljaren svarade, vilken märkning i övrigt som varan hade och kanske om säljaren sa saker i stil med att det är ett bra märke eller material så är det saker som inverkar på de förväntningar du kan ha på varan. Om du sedan upptäcker att det här inte stämmer och beskriver det på sådant sätt vid din kontakt med säljaren så ökar chansen att det anses som ett fel i varan.

Vad kan du då göra?

Om du köpt en vara i befintligt skick och enligt det vi skrivit ovan bedömer att det är ett fel på varan kan du vända dig till stället där du köpt den eller till säljaren och kräva olika typer av åtgärder. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du går tillväga här.