Kontakta oss: info@legalfriend.se

Om varan inte stämmer överens med uppgifter som framgår av säljarens reklam eller före köpet (19 §)

Utgångspunkten här är om säljaren har lämnat uppgifter eller information om den vara du köpt i reklam eller på annat sätt före ditt köp så är säljaren ansvarig för att uppgifterna stämmer. Det kan handla både om uppgifter om hur du kan använda varan och om vilka egenskaper varan har. Om det visar sig att det i verkligheten inte stämmer mot vad säljaren skrivit eller sagt så är det alltså att anse som ett fel i varan.

Gäller endast före köpet

Den här regeln tar särskilt sikte på den reklam som säljaren haft för varan du har köpt och att du ska kunna lita på att det som står i reklamen stämmer. Det kan både gälla reklam som finns i själva butiken i sig men även sådan som sänds på tv eller finns på internet.

Eftersom det står i regeln att den även gäller uppgifter som säljaren lämnat före köpet kan det även vara sådant som sagts på plats muntligen av säljaren i samband med köpet.

Om det då till exempel står att ”Köp nya hörlurarna med superbra ljud och matt finish, streama ljud trådlöst över bluetooth”. Då ska du kunna vara säker på att hörlurarna har en matt finish och att du kan streama ljudet trådlöst med just bluetooth. Om finishen är blank eller du endast kan streama ljud över airplay är det ett fel på varan i juridisk mening.

Det måste dock handla om konkreta uppgifter, som att varan är gjord i ett visst material eller att den har en särskild funktion. I exemplet ovan är det svårt att hålla säljaren ansvarig för bedömningen att hörlurarna har superbra ljud. Om säljaren på samma sätt har skrivit allmänna saker som att varan är ”bäst i sitt slag” eller att den har ”effektiv hantering av papper” så är utgångspunkten att det är för allmänt skrivet för att säljaren ska kunna vara ansvarig. Men om det trots att uppgifterna är allmänt skrivna, t.ex. att en bil har ”snål bränsleförbrukning”, går att visa att detta inte stämmer jämfört med andra bilar så kan säljaren vara ansvarig för detta.

Uppgifterna måste ha lämnats före köpet

För att du ska kunna säga att det här är ett fel i varan måste säljaren ha lämnat uppgifterna före köpet. Du kan alltså inte ta uppgifter som säljaren använt i en reklam först efter du köpt varan.

Det här hänger ihop med att uppgifterna måste ha inverkat på köpet. Det innebär att säljarens uppgifter måste ha haft betydelse för ditt beslut att köpa just den här varan. Det är säljaren som måste visa att uppgifterna som de lämnat inte haft någon betydelse för ditt köp, vilket brukar vara väldigt svårt.

Säljaren kan inte heller friskriva sig från det här ansvaret genom att ta med en mening om att ”säljaren inte ansvarar för uppgifter som lämnats i reklam” eller liknande. Det beror på att konsumentköplagen är tvingande och alltså inte kan avtalas bort.

Vad kan du då göra?

Om du tycker att du fått information före köpet av säljaren eller sett det på reklam och detta inte stämmer överens med den vara du köpt så är det alltså fel på varan. Du kan då vända dig till stället du köpt den eller den säljaren och kräva olika typer av åtgärder. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du går tillväga här.