Kontakta oss: info@legalfriend.se

Vad händer om du bryter mot ett avtal?

Utgångspunkten är att avtal som ingåtts är bindande och att avtal ska hållas. Men vad händer då om man bryter mot ett avtal? Det beror på vilket avtal det är och hur det står skrivet i själva avtalet. Vi kommer här att gå igenom de vanligaste typerna av avtal samt vad som händer om man bryter mot dessa.

 

Ofta finns det inskrivet i ett avtal vad som händer om du bryter mot det. Om du till exempel glömmer att betala en faktura som du fått för att du köpt en tröja i tid, då kan det stå i köpeavtalet att den som sålt tröjan till dig har rätt att lägga på en påminnelseavgift och det totala priset blir då dyrare för dig eftersom att du bröt mot avtalet och inte betalade den dagen ni hade bestämt i förväg.

I många avtal står det inte vad som händer om du bryter mot avtalet. Även muntliga avtal är avtal som ska hållas. Om du till exempel har kommit överens med en kompis om att ses och gå på en teaterföreställning och kompisen sedan inte dyker upp, då finns det inte så mycket du kan göra åt saken. Det får egentligen bara en social konsekvens eftersom du förmodligen inte kommer att höra av dig och fråga den kompisen nästa gång, om du vill gå och se på teater.

Det finns dock en allmän princip som säger att utgångspunkten är att om du bryter mot ett avtal som du har ingått så har motparten rätt att få skadestånd för de kostnader och de men detta innebär. Problemet är att det ofta är komplicerat att visa att man haft några kostnader. I exemplet ovan är det inte någon ekonomisk kostnad som du förlorar utan det är främst att man blir besviken på en kompis. Därför är det viktigt att man håller vad man lovat och inte bryter mot några avtal, även i de fall det inte ger några ekonomiska eller brottsliga konsekvenser.

Skadestånd

En huvudregel är alltså att du kan bli skyldig att betala skadestånd om du bryter mot ett avtal. Skadeståndet ska täcka de kostnader som motparten haft på grund av att du bröt mot avtalet. Detta kan vara ersättning för kostnader som motparten var tvungen att betala för att du inte gjorde som du lovat, ersättning för förlorad inkomst eller ersättning för en annan dyrare lösning som motparten var tvungen att ordna istället för dig.

Köpeavtal

Om du som köpare bryter mot ett köpeavtal är det vanligt att det finns en påminnelseavgift avseende försenad betalning. Är du väldigt sen kan det tillkomma en dröjsmålsränta på beloppet du ska betala. Det vanligaste är dock att du inte får den vara du hade tänkt att köpa om du inte betalar för den. Köper du en vara i butik så kan du inte lämna butiken innan du betalat för varan.

Om säljaren bryter mot ett köpeavtal och till exempel inte har någon vara att lämna över till dig som köpare så kan du vänta med att betala tills du faktiskt får varan.

Om man inte har kommit överens om något särskilt gäller köplagen eller konsumentköplagen när du köper en vara. Läs mer om vad som gäller vid köp och vilka rättigheter du har här.