Kontakta oss: info@legalfriend.se

Vad är ett avtal?

Att ingå ett avtal innebär att du kommer överens om något med någon. Det kan vara med en annan person eller med ett företag. Du ingår förmodligen flera avtal varje dag utan att tänka på det. Exempel på detta är när du handlar i matbutiken, åker buss till jobbet eller köper en låt på iTunes.

Vad är ett avtal?

Avtal uppkommer i vitt skilda situationer och på en rad olika sätt. Det vanligaste är att du vill ha något eller att du erbjuder något till en annan person. Till exempel om du köper en bok i en butik så ingår du ett avtal med butiken som innebär att du får köpa boken till det pris som står på prislappen. Alla avtal är bindande. Det betyder att avtal ska hållas.

Ett avtal uppstår när en person lämnar ett anbud som en annan person accepterar. Detta kallas för anbud-accept modellen och är inte så krångligt som det låter. Ett anbud är oftast ett erbjudande av något slag, till exempel:

Ove: “Vill du köpa den här soffan för 2 000 kronor?”

Om Mia svarar “Ja!” på Oves fråga har Mia accepterat Oves anbud. Det innebär att Ove och Mia har ingått ett avtal som innebär att Ove ska sälja soffan till Mia för 2 000 kronor. För de flesta avtal finns det inget krav på hur avtalet uppstår utan det kan ske skriftligen, muntligen eller genom att du utför en handling, till exempel om du hoppar på en spårvagn i Göteborg. Du ingår då ett avtal med Västtrafik om att du ska få åka med spårvagnen och att du är skyldig att betala priset för resan. Eftersom du kan köpa biljetter i en automat, via sms eller in en app på din telefon behöver du inte interagera med någon annan för att ingå ett sådant avtal, utan det är din handling att kliva på spårvagnen som är det avgörande momentet när avtalet uppstår.

I verkligheten är det inte alltid så tydligt som i exemplet ovan när ett avtal uppstår och ibland kan avtal uppstå även om ni pratar förbi eller missförstår varandra, läs mer om sådana situationer här.

Åldersgräns

För att kunna ingå avtal måste man vara 18 år gammal. Innan dess har man vad som kallas begränsad rättshandlingsförmåga och måste ha föräldrarnas godkännande för att ingå avtal, köpa något och ibland för att ta emot gåvor. När man fyller 18 är utgångspunkten att man har full rättshandlingsförmåga och det betyder att man fullt ut ansvarar för de handlingar man gör.

Muntliga avtal

Muntliga avtal är lika giltiga och bindande som skriftliga avtal. Det innebär att det man kommer överens om muntligen ska hållas på samma sätt som ett skriftligt avtal. Nackdelen med muntliga avtal är att de är svåra att visa om man blir osams om vad man har kommit överens om. Om det rör något viktigt är det därför alltid bäst att skriva ner vad man har kommit överens om, så att man kan ta fram det om man glömmer bort vad man bestämt eller om något händer.

Krav på skriftlighet

För vissa händelser finns det krav på att ett avtal ska ska vara skriftligt för att det ska vara giltigt, sådana avtal kallas formalavtal. Ett exempel på detta är om du ska köpa en fastighet, då krävs det ett skriftligt avtal annars är köpet inte giltigt.