Kontakta oss: info@legalfriend.se

Makars arvsrätt

Om du är gift och din make dör så ärver du din make. Om ni har gemensamma barn så ärver du också, om inte det finns ett testamente som säger annat. Om din make har barn som inte är era gemensamma barn, så kallade särkullbarn, så har dessa rätt att få ut sin laglott omgående. Det går inte att avtala bort.

Om ni har gemensamma barn

Om ni har gemensamma barn, och en av er dör, så får barnen inte ut sitt arv förens ni båda har avlidit. Den som efterlever sin makes död har rätt att förfoga över hemmets alla tillgångar. Det går inte att avtala bort.

Den som efterlever sin makes död har dock oftast inte rätt att förfoga över arvet, dvs halva boet, genom att testamentera bort det eller ge bort det i gåva, om gåvan är att jämställa med ett testamente.

Det är först när båda makarna har avlidit som de gemensamma barnen har rätt att få ut sina arvslotter. De gemensamma barnen, och andra barn, ärver då hela boet till det värde det då har. En del av egendomen kan testamenteras bort till någon annan, men barnen – oavsett om dessa är gemensamma eller inte – har alltid rätt att få ut hälften av sin arvslott (den så kallade laglotten). Det går inte att avtala bort.

Basbeloppsregeln

För att skydda den efterlevande maken finns den så kallade basbeloppsregeln. Regeln innebär att om giftorättens värde understiger fyra prisbasbelopp så träder basbeloppsregeln in, där efterlevande make alltid har rätt att få behålla fyra prisbasbelopp av det gemensamma boet. Basbeloppsregeln trumfar särkullbarnets rätt att omgående få ut sitt arv. Det är inte möjligt att inskränka denna rätt genom ett testamente. 3 kap. 1 § 2 st. ÄB.

Om ni har särkullbarn

Barn som du och din make har, och som inte är era gemensamma barn, kallas för särkullbarn. Särkullbarn har samma lagliga rätt att ärva som gemensamma barn. Särkullbarn har även rätt att få ut sitt arv omgående. Till skillnad mot gemensamma barn så behöver de inte vänta tills styvföräldern har dött.

Om ni vill försäkra er om att du och din make ska ha råd att bo kvar i ert hus om någon av er går bort så bör ni skriva ett testamente och ordna en livförsäkring. Genom ett testamente kan ni minska särkullbarnets arv till att endast omfatta laglotten, som särkullbarn alltid har rätt att få ut. Du kan läsa mer om testamente här. Genom en livförsäkring kan ni se till att den av er som är efterlevande inte tvingas sälja bostaden för att kunna utge särkullbarnets laglott. Du kan läsa mer om livförsäkringar som gift här.