Kontakta oss: info@legalfriend.se

Laglott

Laglott är den del av arvet som en bröstarvinge alltid har rätt att få ut efter den som dött. Bröstarvingen har alltid rätt att få ut sin laglott, oavsett vad som står i ett testamente.

Vad är en bröstarvinge?

En bröstarvinge är den som är närmast att ärva en avliden i rakt nedstigande led, det vill säga barn, eller om barnet är avlidet, dennes barnbarn och så vidare. Du kan läsa mer om vem som är bröstarvinge här.

Hur stor är laglotten?

Laglotten är alltid hälften av arvslotten. Arvslotten är den som en bröstarvinge har rätt till enligt lag om det inte finns något testamente. Även i situationen att en förälder genom ett testamente har bestämt något annat så har en bröstarvinge alltid rätt enligt lag att få ut sin laglott. Det går inte att ändra på.7 kap. 1 § ÄB.

Laglotten har alltid företräde framför testamentet

Syftet med laglotten är att den ska vara ett skydd för bröstarvingen, så att den efterlevande inte ska kunna testamentera bort alla sina tillgångar. Det innebär att en person som har bröstarvingar bara kan testamentera bort hälften av sina tillgångar.

Om någon testamenterat bort mer av sitt arv än vad som är lagligt

Om någon testamenterat bort en större del av sin egendom än vad som är tillåtet enligt lag så måste bröstarvingen, för att kunna få ut sin laglott, påkalla en jämkning av testamentet inom 6 månader från det att arvingen fick vetskap om testamentet. 7 kap. 3 § 1 och 3 st. ÄB.

Gåvor ska avräknas från laglotten

En bröstarvinge som mottagit gåvor etc är skyldig att räkna av värdet på dessa gåvor från sin laglott. Det kallas förskott på arv. Det går dock att undvika att det ska räknas som förskott på arv. Det görs genom att skriva ett testamente eller ett gåvobrev.

Förstärkt laglottsskydd

Förstärkt laglottsskydd innebär att en gåva som en arvlåtare har gett under sin livstid och, beroende på vissa omständigheter och villkor till syftet med gåvan, är att jämställa med ett testamente. Då ska gåvan räknas som om den vore testamenterad. Det innebär att gåvan ska avräkningsskyldighet och laglottsjämkning som att gåvan vore testamenterad. Förstärkt laglottsskydd utsträcks alltså till att även omfatta gåvor som en föräldern har gett under dennes livsstid. 7 kap. 4 § 1 st. ÄB

Hur man räknas ut det förstärkta laglottsskyddet

För att räkna ut det förstärkta laglottsskyddet så ska bröstarvingens laglott ökas på med gåvans värde, när gåvan gavs.

Bröstarvingen gör vad den vill med sin laglott

En bröstarvinge har rätt att göra vad den vill, sk. fri förfoganderätt, över sin laglott. I det fall arvlåtaren genom att ha skrivit i testamentet att viss egendom ska få nyttjas av någon, eller på något annat sätt inskränkt rätten för bröstarvingen att fritt förfoga över egendomen, så har bröstarvingen rätt att få någonting annat istället. 7 kap. 5 § ÄB.