Kontakta oss: info@legalfriend.se

Förlora rätten att ärva

En person som har rätt att ärva kan inte göras arvslös, men kan förlora rätten att ärva. Det gäller exempelvis om personen har utsatt arvlåtaren för brott.

Om personen utsatt arvlåtaren för brott

Om en person utsatt arvlåtaren för brott så riskerar denna att förlora sin rätt att ärva. Det är inte säkert att det är så utan det beror på vilket brott och omständigheterna i det enskilda fallet. Huvudregeln är dock att arvsrätten inte påverkas. 15 kap. 1 § 1-2 st. ÄB

Om personen dödat arvlåtaren

I det fallet en person uppsåtligen och genom brott tagit livet av arvlåtaren, alltså dödat arvlåtaren, så förlorar person rätten att ärva.

I det fallet en person orsakat arvlåtarens död genom en uppsåtlig gärning som innehållit våld så är arvsrätten förverkat om gärningen har varit ett brott där det lindrigaste straffet är ett års fängelse.

Gärningspersonen måste vara över 15 år och inte under en allvarligt psykisk störning

En förutsättning för att en gärningsperson ska förlora rätten att ärva är denna var över 15 år vid tillfället för gärningen och inte heller led av en allvarligt psykisk störning under tiden denne begick gärningen. 15 kap. 1 § 3-4 st. ÄB.

Medverkat till brottet

Förverkandet av arvsrätten gäller även för den som medverkat till brottet enligt vad lagen föreskriver. Se Brottsbalkens regler om medhjälp. 15 kap. 3 § ÄB

Tvång, förledande eller missbruk av annans oförstånd

Förverkande av arvsrätten kan även ske för den person som genom tvång, förledande eller missbruk av annans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning fått den person att skriva eller återkalla ett testamente. Samma sak gäller om någon uppsåtligen förstört eller gömt undan ett testamente. 15 kap. 2 § ÄB.

Vad händer om någon förverkat sin rätt till arv?

Om en person har förverkat sin rätt till arv, och därmed förlorat rätten att ärva, så ska arvet fördelas som om den person hade dött innan arvlåtaren. Arvet går vidare enligt arvsordningen. Istället ärver barnen till exempelvis den som dödat arvlåtaren. 15 kap. 4 § ÄB.