Kontakta oss: info@legalfriend.se

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, 18 kap. 1 § 1 st. ÄB. Om bodelning skett efter arvlåtarens död, eller om sådan över huvud taget inte ska ske, är den efterlevande maken eller sambon inte dödsbodelägare såvida inte maken eller sambon också är arvinge eller universell testamentstagare, 18 kap. 1 § 2 st. ÄB.

De som ska ta arv eller testamente först när en annan arvinge eller universell testamentstagare har avlidit, är dödsbodelägare i dennes bo men inte i arvlåtarens, 18 kap. 1 § 3 st. ÄB. Efterarvingar är således inte dödsbodelägare i arvlåtarens bo utan i den efterlevande makens. Innan ett testamente blivit gällande ska både arvingar som uteslutits från arv och de som insatts som universella testamentstagare vara dödsbodelägare, 18 kap. 1 § 4 st. ÄB.