Kontakta oss: info@legalfriend.se

Att avsäga sig arv

Det är helt möjligt att avsäga sig arv. Kravet är att den som avsäger sig arvet är över 18 år och att avsägandet görs skriftligt. Arvet fördelas då till de övriga arvingarna. Arvingarna till den som avsäger sig arvet ärver inte heller något.

Hela eller delar av arvet

Av 17 kap. 2 § 1 stycket i Ärvdabalken framgår att en arvinge kan avsäga sig arvet helt eller delvis. Det är även möjligt att avsäga sig en specifik egendom.

Krav på skriftlighet

Rätten att avsäga sig arv har krav på skriftlighet för att det ska vara giltigt. Det räcker alltså inte med att man endast säger det muntligt. Avsägandet av arv måste göras skriftligen till arvlåtaren eller genom skriftligt godkännande i testamentet där det uttryckligen står att en arvinge avsäger sig rätten till arv.

Krav på att vara över 18 år

Rätten att avsäga sig arv förutsätter att personen som gör det är över 18 år gammal och myndig. I det fall en person som inte är 18 år avsäger sig arv så är det inte giltigt.

Inte bindande

Att avsäga sig rätten till arv är inte bindande för en bröstarvinge vad gäller dennes laglott. Bröstarvingen har därmed alltid rätt till sin laglott. Du kan läsa mer om bröstarvinge och laglott här.

Avsägandet måste vara tydligt och klart

I Högsta Domstolens avgörande NJA 2005 s.309 så anser domstolen att avsäga sig arv är så pass ingripande att det krävs ett uttryckligt arvsavstående eller att det av omständigheterna är helt tydligt och klart att arvingens avsikt varit att avsäga sig arvsrätten, annars är avsägandet inte giltigt.