Kontakta oss: info@legalfriend.se

Vad är ett äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan dig och den du ska gifta dig med som reglerar vad som händer med er egendom om ni någon gång skulle skilja er eller om ert äktenskap upplöses av någon annan anledning.

äktenskapsförord

Vi rekommenderar alla som ska gifta sig att ta upp och diskutera om ni vill ha ett äktenskapsförord och i så fall vad det ska innehålla. Ett äktenskapsförord är en väldigt viktig handling som får väldigt betydelsefulla konsekvenser. Vi kommer här att gå igenom det ni behöver veta om äktenskapsförord inför ert kommande giftesmål.

Ett äktenskapsförord avgör vilken av din och din makes egendom som är giftorättsgods eller enskild egendom. Det går bara att bestämma vad som händer med eran egendom som ni har och äger i ett äktenskapsförord. Det går inte att bestämma något rörande din eller din makes skulder i ett äktenskapsförord.

Det vanligaste är att man skriver äktenskapsförordet innan man gifter sig. Det blir då giltigt direkt när ni gift er. Det finns dock en regel att ett äktenskapsförord är giltigt från det att ni gift er så länge som detta registreras till Skatteverket inom en månad efter att ni har gift er. Trots detta går det bra att skriva ett äktenskapsförord när som helst, även efter att ni har gift er. Det blir då giltigt den dag som ni uppfyllt de krav för ett giltigt äktenskapsförord. Läs mer om vad som krävs för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och vad det bör innehålla här.

Varför ska ni ha ett äktenskapsförord?

Trots de stora konsekvenserna det kan få att inte ha ett äktenskapsförord är det väldigt vanligt att det saknas ett äktenskapsförord och att de blivande makarna inte alls diskuterat detta. Som i alla förhållanden är det lätt att tänka att det inte kommer att bli några problem och att om det uppstår några så löser ni dem enkelt när det väl blir dags.

Här följer några anledningar eller situationer då det är bra att ha ett äktenskapsförord som reglerar er egendom om ert äktenskap skulle upplösas på grund av att ni skiljer er eller att någon av er dör.

En av er kanske har byggt upp ett företag eller liknande verksamhet på egen hand. Om ni skiljer er har maken rätt till hälften av företagets värde, något som kan vara betydande.

Om ena maken har en stor förmögenhet eller äger betydande tillgångar i form av fastigheter, aktier eller annat så är det en bra idé att skriva om detta ska vara enskild egendom och i så fall i vilken utsträckning.

Vad ska hända med arvet om någon av er skulle dö. Detta kan bli extra aktuellt om någon av er har barn sedan tidigare med någon annan än varandra, så kallat särkullsbarn.

Det är bra att tänka igenom hur ni vill att det ska bli med pension och eventuella försäkringar.

Om en av er har någon sak som betyder väldigt mycket för just dig kanske du vill att du ska behålla den om ni skiljer er. Detta kan vara bra att särskilt ta med.