Kontakta oss: info@legalfriend.se

Hur blir ett äktenskapsförord giltigt?

Det är egentligen helt upp till dig och din make vad ni vill att ert äktenskapsförord ska innehålla. Trots detta finns det vissa krav på hur äktenskapsförordet för att det ska vara giltigt. Nedan går vi igenom de här kraven och vad ni måste göra för att ert äktenskapsförord ska bli giltigt.

Det finns formella krav för att ett äktenskapsförord ska bli giltigt. Om ni går igenom följande punkter och ser till att ni uppfyllt och utfört var och en av dem kan ni vara säkra på att ert äktenskaps förord är giltigt. Ni kan skriva äktenskapsförordet när ni vill, men det vanligaste är att det skrivs innan ni gifter er. Tryck mer på respektive rad nedan för att få ytterligare information.

Det måste vara skriftligt och daterat

Äktenskapsförordet måste vara skriftligt. Det räcker alltså inte att ni muntligt går igenom vad äktenskapsförordet ska innehålla och att ni är överens om detta utan ni måste skriva ner allt det ni vill att äktenskapsförordet ska reglera.

Äktenskapsförordet måste även vara daterat. Det vanligaste är att ni helt enkelt skriver datumet för samma dag som ni skriver under äktenskapsförordet. Det går bra att skriva datumet var som helst på papperet men oftast skrivs det ovanför eller under era underskrifter.

Ni måste skriva under äktenskapsförordet

Både du och din make måste båda skriva under äktenskapsförordet för att det ska vara giltigt. Det är först vid den tidpunkten som båda två har skrivit under äktenskapsförordet som det blir giltigt. Så även om den ena av er har skrivit på äktenskapsförordet tidigare är inte den personen bunden av det förrän den andre skriver under.

Om någon av er är yngre än 18 år måste även dina föräldrar skriva under äktenskapsförordet.

Det måste registreras hos Skatteverket

Efter att ni har skrivit under äktenskapsförordet och det är klart i alla delar måste ni sedan registrera det hos Skatteverket för att det ska bli giltigt. Om ni bara har kvar äktenskapsförordet hemma är det alltså ogiltigt och vid en bodelning kommer all er egendom att räknas som giftorättsgods.

Här hittar ni en länk till Skatteverket där det står hur ni gör för att registrera det.

Äktenskapsförordet är inte giltigt förrän samtliga ovanstående formella krav är uppfyllda. Så även om ni har skrivit under äktenskapsförordet men glömt att registrera det är inte någon av er bundna av det som står i äktenskapsförordet förrän det har skett. Utgångspunkten är då att äktenskapsförordet är giltigt från och med tidpunkten när det sista kravet uppfylldes. Det finns dock en lagregel i äktenskapsbalken som gör att ett äktenskapsförord gäller från och med att ni gifte er, om ni registrerar det till Skatteverket inom en månad efter giftermålet.

Det finns inget krav att ert äktenskapsförord ska vara bevittnat av någon annan person utan det räcker med att du och din make är på plats och skriver under äktenskapsförordet.

Giltighet

Ett äktenskapsförord är giltigt tills ni ändrar äktenskapsförordet eller om ni upprättar ett nytt äktenskapsförord. Då upphävs det gamla i samband med att det nya registreras hos Skatteverket.