Om något hänt efter ett testamente upprättats | LegalFriend | Handbok i Juridik

Om något hänt efter ett testamente upprättats

Ibland händer det saker efter att ett testamente upprättats. Det kan innebära att det som står i testamentet inte riktigt stämmer eller att det som tagits upp inte riktigt passar in på vad som nu hänt. Om du själv har skrivit ett testamente och något händer som gör att det du skrivit inte riktigt blir korrekt är det bäst att du uppdaterar testamentet. Det kan exempelvis vara så att en person som du skrivit med i testamentet som du vill ska ärva något avlider. Då kanske du istället vill att någon annan person ska få den saken och det är då bäst att du uppdaterar testamentet så att det blir så som du vill ha det enligt de nya förutsättningarna. Om du är en anhörig till någon som nyss avlidit och testamentet inte stämmer riktigt överens med verkligheten finns det regler till hjälp för hur detta ska tolkas.

Det finns alltså särskilda hjälpregler att ta till för att avgöra hur ett testamente ska hanteras eller utläsas om viktiga förhållanden som tas upp i testamentet har ändrats. Utgångspunkten är att dessa hjälpregler så långt som möjligt ska leda till att utfallet av testamentet blir så som den som upprättat testamentet ville ha det om hen känt till vad som hänt och vad som ändrats. Vid följande situationer finns det sådana hjälpregler.

Om en som ska ärva något enligt testamentet avlider innan den som upprättat testamentet

Det är bara personer som lever som kan ärva saker eller egendom. En person som själv avlidit kan alltså inte få en del av ett arv. Det som normalt händer då är att barnen till den som skulle ha fått egendomen får den istället. Det gäller dock bara om barnen på något sätt haft en legal arvsrätt efter den som upprättat testamentet. Om det är en god vän till den som upprättat testamentet som skulle få en sak och vännen avlidit kan inte vännens barn få saken istället om inte det uttryckligen står i testamentet.

Det är därför alltid bäst att skriva vad som ska hända med en viss sak eller egendom om den som är först angiven har avlidit eller om något annat hänt som kan påverka arvet.

En sak som ska testamenteras bort inte längre finns kvar av någon anledning

Om det är en viss specifik sak som testamenterats bort och den saken förstörts eller inte längre finns kvar av någon anledning så blir den delen i testamentet ogiltig. Den kan alltså inte ersättas av någon annan sak. Oavsett hur föremålet försvunnit eller upphört att existera blir förordnandet alltså ogiltigt.

Det sammanlagda värdet på egendomen som testamenterats bort inte räcker för vad som angetts i testamentet

Om den som upprättat testamentet exempelvis angett att bestämda summor pengar ska delas ut till vissa personer, men pengarna i dödsboet inte räcker till detta är utgångspunkten att de personer som ska ärva får dela enligt samma proportioner på det som faktiskt finns kvar att dela ut. Som ett exempel kan vi säga att det stod i Olles testamente att Anna skulle få 100 000 kronor, Pelle skulle få 50 000 kronor och Sara skulle få allt som återstod därefter. Om det fanns 300 000 kronor när Olle avled innebär det att Anna och Pelle får sina summor och de resterande 150 000 kronorna får Sara. Men, om det istället endast återstod 90 000 kronor när Olle avled så innebär det att Anna ska få 60 000 kronor, Pelle får 30 000 kronor, det vill säga samma inbördes förhållande som vid de högre summorna. Sara däremot blir då helt utan arv eftersom hela summan inte räckte till de belopp som Olle angivit till Anna och Pelle.

Det finns många olika situationer som kan bli aktuella i samband med att egendomen inte räcker för att fördela arvet. Läs mer om dessa olika situationer här.