När upphör ett samboförhållande? | LegalFriend | Handbok i Juridik

När upphör ett samboförhållande?

Ett samboförhållande upphör enligt sambolagen

  • Om en eller båda av samborna gifter sig eller
  • om ena sambon dör eller
  • om samborna flyttar isär eller
  • om en eller båda samborna ansöker om att bli förordnad en bodelningsförättare av tingsrätten eller
  • om en eller båda samborna ansöker till tingsrätten om att ensam få bo kvar i deras gemensamma bostad eller
  • om ena sambon ansöker till tingsrätten om att få överta en bostad som inte omfattas av bodelning.
2 § Sambolag (2003:376)

Ett samboförhållande upphör

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,
2. om samborna flyttar isär eller
3. om någon av samborna avlider.

Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §.

Om ena eller båda av samborna gifter sig

Om ett par som är sambor gifter sig med varandra så gäller inte sambolagen längre. Eftersom de då är gifta så gäller istället äktenskapsbalken, du kan läsa mer om vilka regler som gäller när man är gift här. Samborna upphör att vara sambor samtidigt som de gifter sig.

En sambo som gifter sig med någon annan än den som denne är i ett samboförhållande med har troligen inte varit i ett samboförhållandet sedan långt tillbaka.

Om ena sambon dör

Om en av samborna dör kan den andra sambon begära bodelning. Samboförhållandet ska anses ha tagit slut, upphört, dagen då sambon dött. Om en av samborna dött ska man enligt sambolagen göra en bodelning, om det begärs. Du kan läsa mer om hur bodelning mellan sambor går till här.

Om samborna flyttar isär

Den vanligaste anledningen till att ett samboförhållande enligt sambolagen upphör är på grund av att samborna separerar, dvs att förhållandet tar slut. Det naturliga är då också att parterna flyttar isär. I och med det så ska även samboförhållandet anses ha upphört.

Men i vissa fall vill inte samborna att samboförhållandet i juridisk mening ska upphöra. Exempelvis på grund av att ena parten fått nytt arbete på annan ort, att paret beslutar att under en mindre begränsad tid prova på att bo isär eller att paret på grund av hälsoskäl tvingas flytta isär då ena parten måsta bo på sjukhus. I dessa, och liknande fall, så upphör inte samboförhållandet på samma omgående sätt som i exemplet ovan när sambornas förhållande tagit definitivt slut och parterna flyttat isär.

Har du frågor om när ett samboförhållande upphör enligt sambolagen?

Då rekommenderar vi dig att ta kontakt med en advokat med inriktning familjerätt. Du kan söka efter en advokat i orten där du bor genom advokatsamfundets hemsida. Klicka här för att komma dit.

Sambo