När inleds ett samboförhållande? | LegalFriend | Handbok i Juridik

När inleds ett samboförhållande?

Ett samboförhållande inleds när

  • ingen av er är gifta
  • ni är stadigvarande sammanboende och
  • i ett parförhållande
  • samt att ni har ett gemensamt hushåll.

Oftast brukar det vara dagen som ni flyttade ihop. Men det kan vara svårt att avgöra i efterhand. De flesta förhållanden brukar ju börja med längre övernattningar hos varandra och att det sedan övergår till att den ena parten flyttar in hos den andra.

Varför är det viktigt att veta vilken tid ett samboförhållande existerat?

Det är viktigt att veta under vilken tidsperiod ett samboförhållande har existerat, det vill säga mellan vilket datum det började och vilket datum det slutade, vid en bodelning mellan sambor. Men även viktigt vid en eventuell jämkning av bodelning mellan sambor.

Folkbokföring och sambo

samboförhållande inleds, när blir man sambo

Om man är folkbokförd på samma adress som den man har ett förhållande med så föreligger det presumtivt för att ni ska räkna som sambor enligt sambolagen, dvs är ni folkbokförda på samma adress så tyder det på att ni är sambor.

Om ni inte är folkbokförda på den adressen som utgör er gemensamma bostad (ert gemensamma hushåll) så räknas ni troligen inte som sambor förrän båda är folkbokförda på samma adress.

Om man inte är skriven på samma adress, men ändå anser att man ska räknas sam sambor, får man motbevisa det genom att vid en helhetsbedömning kunna visa på att man som sambor uppfyller samtliga förutsättningarna för att räknas som sambo enligt sambolagen. Du kan läsa mer om dessa förutsättningar här.

Sambors egna överenskommelse gäller inte alltid

Som utgångspunkt har sambor rätt att fritt välja när deras samboförhållande ska anses ha börjat och avslutats. Men i vissa fall, när exempelvis en borgenär som exempelvis Kronofogden vill utmäta egendom för en av samborna, får man inte bestämma fritt när samboförhållandet ska anses ha börjat eller avslutats.

Dubbla bostäder

För att räknas som sambo enligt sambolagen finns det inget hinder om ena sambon, eller båda, har ytterligare en bostad.

Har du frågor om när ett samboförhållande inleds?

Då rekommenderar vi dig att ta kontakt med en advokat med inriktning familjerätt. Du kan söka efter en advokat i orten där du bor genom advokatsamfundets hemsida. Klicka här för att komma dit.

Sambo