Om varan inte håller den kvalitet eller nivå som du kan förvänta (16 § 3 st. 3 p.) | LegalFriend | Handbok i Juridik

Om varan inte håller den kvalitet eller nivå som du kan förvänta (16 § 3 st. 3 p.)

Det finns även en slags ”ventil” som ska fånga upp alla de fel som inte beror på något konkret som kan pekas ut. Den här felregeln tar alltså sikte på sådana situationer där du känner att varan borde haft bättre kvalitet om den exempelvis gått sönder väldigt snabbt. Det här kan dock vara en svår bedömning och om det går att hitta en annan felregel som passar bättre in på det som hänt dig är oftast bättre.

Vad kunde du förutsätta vid det här köpet?

Regeln i konsumentköplagen uttrycker det här som att det är fel på varan om den ”i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta”. Det är en medvetet vag och luddig formulering och frågan blir då vad du som köpare egentligen kunnat förutsätta vid just det här köpet.

Du som köpare måste här ta hänsyn till och besöma vad som skett och sagts vid köpet. Stod det något i butiken om vilket material varan var, till exempel om det var en skinnväska kan det i sig ge anledning att förvänta sig en viss hållbarhet om man jämför med en väska i plast. Om priset av någon anledning satts ned kan det vara en faktor som ger dig som köpare anledning att tro eller misstänka att just detta exemplar har sämre hållbarhet eller någon defekt. Det måste dock framgå vad anledningen till nedsättningen är, annars är säljaren ansvarig för denna oklarhet. Ytterligare något som kan påverka är om det inte framgår vilket material en vara är tillverkat av och det visar sig att det här materialet uppträder på ett oväntat sätt. Exempelvis ett byxor som är gjorda i ett material som skrynklar väldigt mycket och materialet inte framgår av en förteckning på byxorna.

Det går inte att säga vad du som köpare kunnat förvänta dig i just det här fallet, men ju fler sådana avvikelser som vi gett exempel på ocan som du kan identifiera vid ditt köp desto bättre är det förstås. Det kan även räcka med endast en sådan avvikelse. Det viktiga är att du kan beskriva den, vad som hänt och vad du förväntat dig på grund av detta.

Gäller även begagnade varor

Det är värt att framhålla att reglerna även gäller om du som konsument köpt en begagnad vara. Det krävs dock fortfarande att du köpt den begagnade varan av ett företag som säljer sådana varor som ett led i sin näringsverksamhet. Om du köpt den begagnade varan av en annan privatperson är huvudregeln att du inte räknas som konsument och då gäller inte de här reglerna i konsumentköplagen.

Men om du köpt den begagnade varan i en butik, exempelvis en begagnad bil från en bilhandlare gäller regeln. Även då gäller det att avgöra vilka förväntningar du som köpare och konsument kan ha haft på bilen vid köpet. Som exempel har Allmänna reklmationsnämnden i sådana fall sagt att hänsyn ska tas till bilens ålder, körsträcka och pris. Det är även väldigt viktigt att skilja på det som egentligen är normalt slitage av en begagnad vara och den brist du nu upplever. Om du kan prestentera det sakligt på det här sättet och förklara varför det inte utgör slitage så har du större chans att snabbt övertyga säljaren om felet.

En bra utgångspunkt kan vara om det känns fel eller orimligt

Som du märkt av det vi skrivit ovan kan det vara ganska krångligt att bedöma om det är ett fel i juridisk mening enligt denna regel. Det kan därför vara att föredra att ta kontakt med säljaren och så utförligt som möjligt förklara varför du tycker att varan inte motsvarat dina förväntningar. Ta gärna med yttre omständigheter som förklarar vad du baserar dina förväntningar på.

Exempel:

”På grund av att priset var ganska nära priset för en ny vara och att ni särskilt sa i butiken när jag köpte varan att den knappt är använd och att det är väldigt bra kvalitet på just det här märket anser jag att det inte motsvarar mina förväntningar nu när varan gått sönder”.

Det blir då upp till säljaren att mer ingående motivera deras ståndpunkt om de inte håller med.

Vad kan du då göra?

Om du tycker att det här stämmer överens på ditt fall så är det alltså fel på varan och du kan då vända dig till stället du köpt den eller den säljaren och kräva olika typer av åtgärder. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du går tillväga här.