Om säljaren ska installera varan och det leder till att ett fel i varan uppstår (16a §) | LegalFriend | Handbok i Juridik

Om säljaren ska installera varan och det leder till att ett fel i varan uppstår (16a §)

Det är ganska vanligt om du till exempel köper vitvaror eller större elektronik som en tv att det ingår att butiken du köpt varan av också ska installera den hemma hos dig i samband med leveransen. Den här felregeln tar sikte på om säljaren vid installationen gör något misstag som leder till att det blir ett fel på varan. Du som köpare ska alltså kunna räkna med att säljarens installation inte innebär någon försämring av varans kvalitet eller funktionalitet.

Förutsättning

För att den här regeln ska gälla krävs det att det i samband med ditt köp av varan framgår eller bestäms att säljaren som en del av köpet även ska installera varan. Det kan röra sig om att installera en dator så att den fungerar och har all funktionalitet i ditt hem, en diskmaskin som installeras eller vid köp av däck till en bil att däcken ska installeras på bilen.

Installationen ska innebära att varan avviker från avtalet

Den här regeln tar alltså inte sikte på installationen i sig utan det som spelar någon roll är om varan efter att installationen skett på något sätt avviker från avtalet eller vad du som köpare kan förvänta dig.

Om något händer så att varan får en annan färg eller att den installerats på ett sätt så att en viss funktion som varan normalt ska ha nu inte fungerar är det ett fel i juridisk mening. På samma sätt är det om installationen lett till att en lampa du köpt glappar eller om säljarens installation av en dator gör att det inte fungerar att skriva ut med datorn.

Även om något händer vid installationen av varan som gör att varan blir skadad på något sätt eller att den får en smäll och sedan är skadad täcks av denna bestämmelse.

Det är viktigt att det är säljaren eller någon som säljaren anlitat som utfört installationen för att det ska anses som ett fel enligt denna regel.

Viktigt att du dokumenterar felet

Eftersom installationen troligtvis skett hemma hos dig så är det viktigt att du så snabbt som möjligt dokumenterar installationen, gärna med bilder eller film och så att det framgår när du tog bilderna och hur installationen lett till att det blivit ett fel i varan. Eftersom det är i ditt hem saknar säljaren möjlighet att kontrollera vad som hänt med varan efter installationen och om du då väntar länge med att ta kontakt med säljaren eller dokumentera felet så ökar risken att säljaren kommer att tro att felet inte har med installationen att göra. När du sedan tar kontakt med säljaren och kan visa med dina bilder eller film hur det blivit på grund av installationen ökar dina chanser för en snabbare och bättre lösning av felet.

Vad kan du då göra?

Om du tycker att detta stämmer överens med ditt fall så är det alltså fel på varan och du kan då vända dig till stället du köpt den eller den säljaren och kräva olika typer av åtgärder. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du går tillväga här.