Om säljaren har lämnat garanti för varan eller viss egenskap (21 §) | LegalFriend | Handbok i Juridik

Om säljaren har lämnat garanti för varan eller viss egenskap (21 §)

Det är vanligt att säljaren lämnar en garanti för att varan ska fungera för den användning som tänkts under en viss tid. En sådan garanti innebär att om varan då går sönder eller slutar fungera så rättar säljaren till felet. Garantin gäller inte om det beror på dig som köpare att varan slutat fungera eller gått sönder. Generellt kan sägas att om du köpt en vara som slutat fungera så ska du kolla upp vilken garanti som säljaren eller tillverkaren lämnat och se om den täcker det fel som nu uppstått. Om det gör det så tar du kontakt med säljaren och förklarar vad som hänt. Om det täcks av garantin är det sedan upp till säljaren eller tillverkaren att visa att felet beror på något som inte täcks av garantin. Det kan ofta vara svårt för säljaren/tillverkaren och chansen är då stor att du får felet rättat på något sätt.

Alltid frivilligt för säljare att lämna garanti

Inledningsvis ska sägas att det är alltid frivilligt för alla säljare att lämna garanti. Det är dock så vanligt att det är lätt att ta det för givet som köpare. Oftast är det tillverkaren av varan som lämnar en garanti och säljaren för bara samma garanti vidare till dig som kund. Ibland sker det dock att säljaren lämnar en egen garanti till dig.

Garantin skiljer sig från andra regler om fel eftersom den avser fel som händer efter köpet och under den tid som garantin avser. Alla andra fel i konsumentköplagen kräver att det var fel på varan när du köpte den, medan en garanti alltså gäller under tiden efter att du köpt varan. Det är vanligt att en garanti gäller under 1-3 år. I vissa fall finns garantier som gäller en riktigt lång tid, men då avser garantin oftast en väldigt specifik typ av fel. Ett bra exempel på detta är sängar, där skyltar sängförsäljarna ofta med 25 års garanti, något som oftast bara gäller för ram- och fjäderbrott. Alla andra slags fel har då en betydligt kortare garantitid. Det är därför viktigt att före köpet kolla upp vilken garanti som finns och vad den täcker, om det är en viktig fråga för dig.

Normalt betyder en garanti att säljaren gått med på att utan extra kostnad reparera, byta, åtgärda felet på varan eller återbetala priset som du betalt för varan. En garanti kan avse mer specifika saker som att en väska är äkta, att tv:n kommer att fungera under en viss tid eller att en klocka är vattentät ned till ett visst djup.

Det vanliga är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett eller två år, men en garanti kan även gälla att en bil ska hålla eller ha vissa funktioner under ett visst antal mil i körsträcka eller att projektorn till en lampa ska hålla under ett visst antal timmar.

Garantin gäller mot försämringar

En garanti gäller om varan försämras i det avseende som garantin gäller för. Så om en garanti avser att en bil inte ska rosta under 10 år. Om bilen då försämras och rostar efter 2 år så gäller garantin i det fallet.

Det gäller att skilja på det som räknas som normalt slitage, många varor kanske används i stor utsträckning och det räknas då inte som en försämring om den visar sådant slitage som är normalt vid t.ex. ett års användning. Varans funktioner och egenskaper ska dock fungera lika bra som tidigare.

Undantag om säljaren visar att det beror på dig som köpare

Om säljaren kan visa att försämringen beror på en olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande som du som köpare ansvarat för så gäller inte garantin. Det är dock upp till säljaren att visa detta och det krävs då i regel något mer konkret som säljaren kan visa än att säljaren bara säger att det är ditt fel. Det kan t.ex. handla om att du inte följt anvisningar om service eller underhåll. Säljaren måste ”göra sannolikt” att det beror på dig som köpare. Det är ett lägre krav och det räcker då normalt med att det är troligt att det berott på dig för att säljaren inte ska vara tvungen att rätta till felet enligt garantin.

Vad kan du då göra?

Om du tycker att detta stämmer överens med ditt fall så är det alltså fel på varan och du kan då vända dig till stället du köpt den eller den säljaren och kräva olika typer av åtgärder. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du går tillväga här.