Vad är fackmässigt utfört vid en renovering? | LegalFriend | Handbok i Juridik

Vad är fackmässigt utfört vid en renovering?

Om du ska utföra en renovering eller annat liknande arbete hemma kanske du kommer i kontakt med begreppet fackmässigt, det vill säga att arbetena vid renoveringen ska utföras fackmässigt. Det kommer från konsumenttjänstlagen som ställer som krav att företaget du anlitar ska utföra tjänsten fackmässigt. Frågan är då vad fackmässigt betyder och vad du kan kräva av hantverkaren som du anlitar för renovering. Eftersom detta är ett juridiskt begrepp som kan betyda olika saker i olika sammanhang går det inte att ge ett rakt och klart svar. Vi kommer här gå igenom det du behöver veta om fackmässigt utfört arbete samt hur du kontrollerar detta och tar tillvara din rätt.

Fackmässigt betyder olika i olika situationer

Anledningen till att ett sådant luddigt och vagt begrepp använts i konsumenttjänstlagen är för att det ska kunna anpassas till olika situationer. Vad som är fackmässigt beror på vilket slags arbete som ska utföras, under vilka förhållanden och vad som hände vid just den här situationen. Om en domstol ska bedöma vad som är fackmässigt tar de hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet i sin bedömning. Det här krånglar till det för dig som ska renovera eftersom det inte i förväg går att få ett klart besked om vad som är fackmässigt för just dig och de arbeten du ska beställa.

Huvudregeln för vad som är fackmässigt

Trots detta finns det några huvudregler och utgångspunkter som hjälper dig att avgöra vad som är fackmässigt. Enligt konsumentverket betyder fackmässigt att hantverkaren ska ”utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman, ett proffs.” Innebörden av det här beror alltså vilket bransch det rör sig om och hur just dina arbeten hemma hos dig skulle utföras av ett proffs. Kravet du kan ställa är alltså att arbetena ska bli lika bra utförda och med samma kvalificerade arbetsmetod som om du vänt dig till någon annan seriös hantverkare.

Hur vet du om det är fackmässigt?

De enklaste sätten att ta reda på om en renovering är fackmässigt utförd är antingen att ta kontakt med en annan hantverkare som du litar på eller har förtroende för, eller att du ber en oberoende besiktningsman komma och inspektera arbetena. Beroende på vilken sorts arbeten som utförts kanske det är dyrt att låta en besiktningsman komma och besikta arbetena. Ofta kan du få enklare hjälp av att du tar kontakt med en annan hantverkare och beskriver dina funderingar och frågor. Kanske undrar du om en särskild del är fackmässigt utfört eller om det verkligen är fackmässigt att montera en toalettstol med en viss metod. En sådan fråga kan en hantverkare svara på ganska snabbt och du kan då avgöra om det är värt att gå vidare och låta hantverkaren komma och undersöka det utförda arbetet.

Om det inte är fackmässigt utfört är arbetena felaktiga

Om arbetena som hantverkaren utfört inte är fackmässiga så är det ett fel i tjänsten du köpt. Du ska då dokumentera arbetet så bra som möjligt, gärna med foton och filmer och sedan ta kontakt skriftligen med hantverkaren. Skriv ett brev eller ett e-mail eller skicka sms. Du har då rätt att hantverkaren avhjälper felet på sin egna bekostnad. Du som beställare ska alltså inte betala något extra för att hantverkaren avhjälper felet.

Oftast är det bäst att vänta lite med den bevisning nu samlat på dig och ta en första kontakt med hantverkaren och framföra vad du upptäckt och se hur de vill åtgärda det hela. Först om de inte håller med om din bedömning, att arbetet inte är fackmässigt utfört, är det en bra idé att ta fram det underlag du fått från en annan hantverkare eller besiktningsman.

Om hantverkaren vägrar att avhjälpa felet trots att du gett hantverkaren möjlighet att göra så har du slutligen rätt att låta en annan hantverkare avhjälpa felet på den förste hantverkarens bekostnad. Då detta normalt är förknippat med en hel del ytterligare kostnader är det bra att vänta med detta så länge som möjligt och i förväg tydligt skriva till den första hantverkaren att du tänker avhjälpa på dennes bekostnad om de inte kommer och åtgärdar felet.

Läs mer om avhjälpande av fel här och läs mer om tvist med hantverkare här.