Drar hantverkaren ut på tiden? Det här är dina juridiska rättigheter | LegalFriend | Handbok i Juridik

Drar hantverkaren ut på tiden? Det här är dina juridiska rättigheter

Det är vanlig situation att de arbeten som hantverkaren ska utföra tar längre tid än du kanske tänkt. Det är också ganska vanligt att hantverkaren påbörjar arbetena men sedan tar paus en stund innan allt är färdigt och då kan du som konsument tycka att det drar ut på tiden onödigt mycket. Trots detta är det inte säkert att hantverkaren är att anse som försenad ur ett juridiskt perspektiv. Vi går här igenom det du behöver veta och vilka rättigheter du har om du tycker hantverkaren drar ut på tiden.

Är hantverkaren försenad?

Det första du måste ta reda på är vad som står i ert avtal. Om ni har använt ett standardavtal som för ABS 19 eller hantverkarformuläret, (läs mer om detta här), så finns det en ruta där ni kan ange datum för när hantverkaren ska vara färdig med sina arbeten. Det är dock vanligt med avtal där ingen sluttid finns angiven. Som utgångspunkt är hantverkaren bara att anse som försenad om sluttiden har överskridits.

Enligt konsumenttjänstlagen kan det finnas ytterligare en situation där hantverkaren är att anse som försenad trots att ni inte avtalat om någon sluttid. Det är om hantverkaren inte avslutat sina arbeten “inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning.” Detta måste du som konsument i så fall visa och det kan vara svårt. Du måste då ta kontakt med någon annan hantverkare eller sakkunnig, som en besiktningsman, och ta reda på hur lång tid sådana här arbeten normalt ska ta och använda det som utgångspunkt. Trots detta kan det finnas orsaker till att hantverkaren dragit ut på tiden och det kanske ändå inte är att anse som oskäligt.

Det bästa är alltså att komma överens om ett datum i ert avtal om det är viktigt för dig att hantverkaren är klar vid en viss tidpunkt. Överskrider hantverkaren denna tid är hantverkaren försenad och då har du som konsument rätt till ersättning för detta och kan även ibland ha rätt till fler åtgärder.

Reklamation

Om du tycker att hantverkaren är försenad måste du reklamera mot hantverkarens arbete. Det innebär att du skickar ett meddelande till hantverkaren att du reklamerar arbetet för att hantverkaren är försenad. Det är då bra om du anger varför du tycker hantverkaren är försenad samt när du anser att hantverkaren skulle ha varit färdig. Det är bäst att skicka reklamationen per e-post eller brev. Även sms kan gå bra. Det viktiga är du vet att hantverkaren fått reklamationen. Om hantverkaren inte är färdig med sina arbeten går det bra att skicka reklamationen när som helst under arbetenas gång. Om hantverkaren färdigställt att måste du dock skicka det så snart som möjligt. En rekommendation är att inte låta det gå mer än 1-2 veckor efter att arbetena slutfördes.

Huvudregeln är skadestånd

Om hantverkaren är försenad är utgångspunkten att du har rätt till skadestånd för de kostnader som uppstår för att hantverkaren är försenad. Det är du som ska kunna visa att du har haft dessa kostnader och det är då väldigt viktigt att du sparar kvitton och underlag för alla merkostnader det ger dig att hantverkaren är försenad. Detta ska du sedan använda när du begär ersättning för förseningen.

Kan ge rätt till ytterligare åtgärder

Utöver att du har rätt till skadestånd kan du även enligt konsumenttjänstlagen ha rätt till ytterligare åtgärder. Om hantverkaren är sen har du som konsument rätt att hålla inne en del av betalningen samt att kräva att hantverkaren utför tjänsten. Ibland kan du även ha rätt att häva avtalet.

En beställares största påtryckningsmedel är att hålla inne betalningen. Om hantverkaren är sen är utgångspunkten att du har rätt att hålla inne så mycket så att du kan täcka de kostnader som du får på grund av förseningen. Du har även rätt att vänta med att betala sådana delar av priset som förfaller till betalning efter att hantverkaren blev försenad. Här är det viktigt att du och hantverkaren för en dialog. En bra utgångspunkt är att du som konsument aldrig ska betala för ett arbete som inte är utfört.

Du har även rätt att kräva att hantverkaren utför tjänsten. Utgångspunkten är här att du som sagt inte ska betala för arbete som inte är utfört och du kan då kräva att hantverkaren utför arbetet så att det blir klart. Du kan då därefter dra av de kostnader som du haft på grund av förseningen på det återstående priset som hantverkaren kräver.

Om förseningen är allvarlig kan du även ha rätt att häva avtalet. Detta är komplicerat och ska endast användas i undantagsfall. På grund av att det är så ingripande att häva har vi en egen sida om detta. Läs mer om det här.

Du kan ha rätt till vite

Vid vissa arbeten är det vanligt att avtala om att ett vite ska utgå om hantverkaren är försenad. Det innebär att för varje tid, oftast varje vecka, som hantverkaren är försenad så har du som konsument rätt att få ett belopp som ersättning för förseningen. Har ni avtalat om vite är utgångspunkten att du inte har rätt till skadestånd för de kostnader du haft för förseningen. Tanken är att vitet ska täcka dessa kostnader och den olägenhet du haft för förseningen. Det är normalt att komma överens om någon procent av den totala summan du ska betala för arbetena men ibland kan detta vara för lite. T.ex. om du anlitar en hantverkare som ska utföra arbeten för 300 000 kr hemma hos dig. Då kan det vara rimligt med ett vite på 1-5% av den här summan. Det skulle innebära att för varje påbörjad vecka som hantverkaren är sen har du som beställare rätt till 3 000-15 000 kronor i vite för förseningen.