Detta gäller om hantverkaren kräver betalt för orimligt många timmar | LegalFriend | Handbok i Juridik

Detta gäller om hantverkaren kräver betalt för orimligt många timmar

Ibland kan det slutliga priset för det som hantverkaren utfört komma som en överraskning. Kanske var det lång tid sen ni kom överens om priset eller så har det tillkommit mycket arbete. Ibland är inte alla förutsättningar kända vid tidpunkten som ni ingår avtalet om arbetena. Det finns många anledningar till att priset kan ändras, men som tur är finns det en hel del rättigheter för dig som konsument i en sådan här situation.

Även om fast pris kan ÄTA-arbeten bli dyra

Den största risken för oväntade överraskningar finns om alla arbeten ska ersättas på löpande räkning. Även om ni kommit överens om ett fast pris med hantverkaren kan det uppstå ändringar eller tillägg, så kallade ÄTA-arbeten under entreprenadens gång. Det bästa är då att komma överens om fast pris även för dessa ändringar. Annars är utgångspunkten att dessa ska ersättas på löpande räkning.

Vid arbeten på löpande räkning är huvudregeln att hantverkaren har rätt till ersättning för den tid som lagts ner och för det material som gått åt. Det är dock hantverkaren som ska visa att de faktiskt arbetat så mycket som de begär ersättning för. Oftast sker det genom att hantverkaren skickar med fakturor för materialinköp samt tidsredovisning genom en dagbok för de timmar som de arbetat. Av hantverkarens underlag ska det framgå hur priset har beräknats, vilka personer som arbetat och hur mycket. Det ska även framgå vilka arbetsmoment som har utförts. Sammantaget ska underlaget hålla en sådan nivå så att du som konsument kan bedöma om priset är skäligt för det arbete som har utförts. Läs mer om skäligheten under rubriken lite längre ned.

Ibland kanske du inte fått något bra underlag till fakturorna från hantverkaren. Då kan du begära en specificerad räkning från hantverkaren.

Specificerad räkning

Enligt konsumenttjänstlagen har du som konsument alltid rätt att begära en specificerad räkning av hantverkaren. Det kan avse en del av arbetena eller hela entreprenaden.

Det viktigaste när du begär en specificerad räkning är att du gör det innan fakturan förfaller till betalning. Då förfaller nämligen fakturan inte till betalning förrän hantverkaren skickat den specificerade räkningen. Det betyder att du inte behöver betala fakturan förrän du fått det kompletta underlaget.

Priset ska vara skäligt

En viktig regel som finns i konsumenttjänstlagen är att priset som hantverkaren begär ska vara skäligt. Trots att ni kommit överens om ett timpris och hur priset ska beräknas så får hantverkaren alltså ändå inte ta ett oskäligt högt pris för arbetena. Det går inte att säga en generell regel för vad som är skäligt pris. En bra utgångspunkt är att jämföra med andra företag eller hantverkare vilket pris de skulle ta för att utföra samma arbete.

Det är hantverkaren som ska visa att priset som de begär är skäligt. Det innebär att du kan bestrida den räkning som hantverkaren skickat och att hantverkaren då måste återkomma till dig med ett underlag som visar att priset är skäligt.

Om småhusentreprenad och inget avtalat gäller vad du som konsument påstår

Om de arbeten du ska utföra avser att bygga ett hus som ska vara en bostad för en eller två familjer så rör det sig om en så kallad “småhusentreprenad” enligt konsumenttjänstlagens mening. För sådana byggarbeten finns en regel som säger att det som du som konsument påstår angående priset är vad som gäller om inte byggfirman kan visa skriftligt underlag som säger något annat.

Detta innebär att om ni inte har ett avtal som reglerar priset så gäller det pris som du påstår.