Behöver du ett avtal för att bygga ett hus? Här hittar du en mall för entreprenadkontrakt som följer ABS 18 | LegalFriend | Handbok i Juridik

Behöver du ett avtal för att bygga ett hus? Här hittar du en mall för entreprenadkontrakt som följer ABS 18

Vi har tidigare gått igenom de regler som särskilt gäller enligt ABS 18 och vilka skillnader det innebär för dig om du använder ABS 18 som då blir ett komplement till de regler som gäller enligt konsumenttjänstlagen. Utöver detta är det väldigt viktigt att ha ett bra avtal som reglerar de viktigaste sakerna innan arbetena påbörjas. Som tur är har ett mallavtal tagits fram av samma parter som står för ABS 18 och som finns tillgängligt på deras hemsida. Avtalet är förhållandevis omfattande och vi går därför här igenom de viktigaste bestämmelserna som du och ni måste fylla i i avtalet.

Mallavtalet

Ett av de bästa ”tillbehören” till ABS 18 är att det kommer med ett eget mallavtal som du kan använda till din småhusentreprenad. Mallavtalet hittar du här.

Det är bra att använda ett sådant här avtal och att fylla i det så noggrannt och tydligt ni kan. De viktigaste uppgifterna rör följande rubriker:

Uppdraget (sida 2)

Här ska omfattningen av entreprenörens uppdrag skrivas in. Det är bra om ni så tydligt som möjligt tar med vad som ingår i uppdraget och det pris som entreprenören lämnat. Dessa arbeten kallas för kontraktsarbeten. Det är bra om det särskilt framgår vad som ingår i kontraktsarbetena och även om det framgår vad som inte ingår. Då undviker ni missförstånd och onödiga diskussioner om tilläggsarbeten.

Priset eller grunderna för hur priset bestäms (sida 3–4)

Här är det viktigt att det ni kommer överens om priset står med. Ska det vara fast pris eller löpande räkning? Skriv då in summor i rätt fält och om det är löpande räkning, se till att timkostnader och entreprenörarvode står med i avtalet. Även vilka priser som ska gälla vid ändringar och tilläggsarbeten måste ni skriva med.

Tid för arbetenas påbörjande och avslutande och vite vid försening (sida 5)

Här är det väldigt viktigt att det står en tidpunkt när entreprenören kan påbörja arbetena men ännu viktigare är att det finns en sluttid i avtalet. Dvs när arbetena ska vara färdigställda. Detta avgör om entreprenören är försenad eller inte och om du som beställare har rätt till ersättning för försening. Detta är avtalets viktigaste bestämmelse tillsammans med omfattningen av uppdraget.

Även vite är bra att fundera om du vill ha. Alternativet är att du får ersättning för samtliga kostnader som du haft i form av skadestånd från entreprenören om entreprenören blir försenad. Detta är ofta svårt att visa och det kräver mycket av dig som beställare som måste samla och spara alla kostnader och fördyringar som förseningen inneburit för dig. Just kopplingen för kostnaderna till förseningen, dvs att de inte beror på något annat är svårt att visa.

Det är därför ofta att rekommendera att istället ta med ett vite i avtalet som istället ska utgå som ersättning vid försening. Det är ofta 1–5 % av det totala priset för entreprenaden och ska då utgå för varje vecka som entreprenören är försenad. Om det totala priset exempelvis är 1 000 000 kr så ska ett vite utgå med 10 000 – 50 000 kr för varje vecka som entreprenören är försenad.

ABS 18

När ni använder detta avtal innebär det alltså att alla regler enligt ABS 18 också gäller för entreprenaden. Det är därför viktigt att bestämma om du vill använda ABS 18 eller inte. Det går annars utmärkt att ta ett avtal som ser i princip likadant ut men istället skriva att ABS 18 inte ska gälla för er entreprenad. Det viktiga är att ni tar med alla uppgifter i ert avtal som finns i mallavtalet och anger dem på samma sätt.

Dubbelkolla även med vår checklista för vad som måste vara med i entreprenadavtalet så du fått med allt. Du hittar denna checklista här.