Är de byggarbeten du ska göra att anse som en småhusentreprenad? Då gäller de här reglerna för din byggnation | LegalFriend | Handbok i Juridik

Är de byggarbeten du ska göra att anse som en småhusentreprenad? Då gäller de här reglerna för din byggnation

Om de arbeten du ska utföra avser att bygga ett hus som ska vara en bostad för en eller två familjer så rör det sig om en så kallad “småhusentreprenad” enligt konsumenttjänstlagens mening. Det är positivt för dig som konsument då du får ytterligare skydd och regler som gäller för de arbeten du ska utföra. Vi kommer här att gå igenom det du behöver veta om dessa regler och vilka rättigheter det ger dig som beställare av en småhusentreprenad.

Gäller utöver konsumenttjänstlagen

Alla regler som gäller enligt konsumenttjänstlagen gäller fortsatt fullt ut om ditt byggarbete är en småhusentreprenad. Det som skiljer är att det är ytterligare 11 paragrafer i konsumenttjänstlagen som blir tillämpliga och gäller för dina byggarbeten. Dessa regler avser särskilt sådana arbeten som utförs vid en småhusentreprenad och majoriteten är positiva för dig som beställare och konsument.

Om skriftligt avtal inte finns gäller vad beställaren påstår i vissa fall

En väldigt betydelsefull regel finns i konsumenttjänstlagens § 51. Den innebär att om inte byggfirman kan visa ett skriftligt avtal som säger annat så gäller det du som beställare påstår rörande arbetets omfattning, priset eller hur grunderna för priset ska bestämmas, tiden för betalning och tiden för arbetenas avslutande. Detta innebär att om ni inte har ett avtal som reglerar detta så gäller det som du påstår avseende exempelvis vilket pris ni kommit överens om. Denna regel finns till för att uppmuntra att skriftliga avtal ska användas avseende dessa viktiga frågor och om ni endast har muntliga överenskommelser så är detta väldigt osäkert för byggfirman.

Samtliga dessa fyra kategorier är väldigt viktiga vid byggandet av ett nytt hus och vi rekommenderar starkt att du reglerar dessa frågor i ett avtal för att undvika bekymmer under arbetenas gång. Trots detta är det viktigt att känna till att du som beställare har en stark rättighet enligt denna paragraf.

Betala endast för utförda delar

Enligt reglerna om småhusentreprenader är du aldrig skyldig att betala för arbete som inte utförts. Det är en viktig utgångspunkt att du aldrig ska betala byggfirman förrän efter arbetet är utfört. Om ni har kommit överens om att det ska hållas en slutbesiktning efter arbetena slutförs har du även rätt att hålla inne 10 % av det totala avtalade priset tills dess att småhusentreprenaden har godkänts.

Slutbesiktning

Slutbesiktning ska hållas om antingen du eller byggfirman vill det. Det är bra att ha en slutbesiktning så att du är säker på att alla arbeten är utförda och att det är gjort på ett korrekt sätt. Det är en oberoende besiktningsman som ska göra slutbesiktningen. Om besiktningsmannen upptäcker fel så måste byggfirman åtgärda felen. Huvudregeln är att det är du som beställare som ska betala för besiktningsmannen. Det är alltid värt att få ett underlag för de arbeten som har utförts och om det skulle bli en tvist är ett besiktningsutlåtande värt väldigt mycket som bevisning. Läs allt du behöver veta om slutbesiktning här.

Utöver detta ska byggfirman även meddela dig i god tid om när alla arbeten beräknas vara färdiga och entreprenaden kan avslutas.

Fel

Om en slutbesiktning sker får det även konsekvenser för fel i entreprenaden och vilka tider som gäller. Kort kan sägas att bedömningen av om det är något fel i de utförda arbetena ska göras vid slutbesiktningen och inte tidigare. Byggfirmans garantitid börjar också löpa från tidpunkten för slutbesiktningen. Det är oftast bra för dig som beställare.

Reklamation

Om ni har en slutbesiktning behöver du inte meddela/reklamera de fel som framkommer vid besiktningen.