Entreprenad | LegalFriend | Handbok i Juridik

Entreprenad

Om du ska bygga ett hus rör det sig i nästan alla fall om en entreprenad. Det är även en entreprenad om du ska renovera eller bygga till något och anlitar en byggfirma eller en hantverkare för arbetet. Definitionen av en entreprenad är att ett företag fått i uppdrag att utföra ett arbete under viss tid och för en viss summa. Det är alltså en väldigt bred term. Oftast handlar det om olika typer av byggarbeten som du som beställare vill ska utföras och att du då anlitar exempelvis en byggfirma, en entreprenör, för att utföra dem.

Lagreglerna och regelverken som gäller vid entreprenad kan först verka lite krångliga och svåra att navigera. Det beror på att det inte finns någon särskild lag som gäller specifikt för entreprenader. Om du är en privatperson och ska bygga något hemma eller för privat bruk så är du en konsument. Då gäller konsumenttjänstlagen för entreprenaden. Om du företräder ett företag, entreprenör eller om du ska bygga något som rör ditt bolags verksamhet så är du inte konsument. Märkligt nog saknas det lagregler som gäller specifikt för entreprenader där ett företag står som beställare. Istället har byggbranschen löst det genom att ta fram så kallade “standardavtal” som ska gälla mellan parterna och reglera det som en lag annars hade tagit upp.

Standardavtal. AB 04, ABT 06 och ABS 18

Det finns många olika standardavtal som är tänkta att användas vid entreprenader men de vanligaste är AB 04, ABT 06 och ABS 18.

Ett standardavtal börjar gälla genom att du och den du ingår avtalet med skriver att exempelvis “AB 04 ska gälla för entreprenaden.” En sådan mening räcker för att hela regelverket som följer med AB 04 ska gälla för ert avtal.

ABS 18 gäller bara för konsumenter och då som ett komplement till konsumenttjänstlagen och alla regler i konsumenttjänstlagen är fullt gällande trots att ABS 18 är avtalat. Läs mer om ABS 18 nedan.

Konsumententreprenader

Vi kommer här att fokusera på konsumententreprenader där du som privatperson ska bygga något eller renovera hemma. Utgångspunkten är då att konsumenttjänstlagen gäller för den entreprenad du ska utföra. Om arbetena dessutom handlar om att bygga ett hos som ska vara en bostad för en eller två familjer så rör det sig om en så kallad “småhusentreprenad” enligt lagens mening. Det är positivt för dig som konsument då du får ytterligare skydd och regler som gäller för de arbeten du ska utföra.

Standardavtalet ABS 18

ABS 18 är alltså ett komplement till konsumenttjänstlagen och gäller utöver vad som står i den lagen. Tanken är att det finns en rad ytterligare regler som täcker situationer som är specifikt för entreprenader som är bra att reglera. En generell rekommendation är att det är bra att använda ABS 18 när du ska bygga ett nytt hus. Till ABS 18 följer även en mall till entreprenadkontrakt som du kan fylla i. Här hittar du den mallen. Vad gäller själva reglerna som ABS 18 innebär så hittar du dessa här.

Vi har en egen artikel där vi går igenom alla skillnader du behöver veta för att bedöma om du vill använda ABS 18 för din entreprenad eller om enbart de vanliga reglerna i konsumenttjänstlagen passar bättre för just ditt projekt. Läs den artikeln här.

Gå igenom vår juridiska checklista

Ska du bygga hus? Se till att gå igenom vår juridiska checklista över vad du behöver tänka på innan du sätter igång!

Vi har även en juridisk checklista om du ska renovera i ditt hus. Se till att gå igenom den innan du sätter igång med renoveringen!

Om du inte kommer överens med byggfirman

Om du och den byggfirma eller hantverkare du anlitat inte kan komma överens är det viktigt att spara era diskussioner och dokumentera status på de arbeten som är utförda och de som återstår. Entreprenadtvister kan snabbt bli mycket omfattande och vi rekommenderar därför att ta kontakt med ett juridiskt ombud så snart som möjligt i syfte att lösa frågor som uppstår eller säkra dina rättigheter under entreprenadens gång. Läs mer om tvist vid entreprenad här.

Innehåll i "Entreprenad"